EN

Renginiai / tradicijos

Kiekvieną savaitę skirtingose Lietuvos vietose susiburia beveik 100 ateitininkų grupių (moksleivių kuopų, studentų koorporacijų, šeimų grupių ir klubų), kuriose tūkstančiai jaunų žmonių ugdosi pagal ateitininkų principus ir ideologiją. Keliasdešimt kartų į metus jie susitinka ir įvairiuose ateitininkų renginiuose, stovyklose, žygiuose, kursuose, kartu įgyvendina paramos ir pilietines akcijas.

KUOPŲ DIENOS IR SAVAITGALIAI:

Pilnavertis buvimas organizacijos nariu neįmanomas be tapimo bendruomenės nariu, todėl ateitininkai pagal amžių, vietovę, profesiją buriasi į skirtingas grupes, o šios kelis kartus į metus susitinka kuopų dienose arba savaitgaliuose, skirtuose susipažinti ir keistis veiklos idėjomis. Didelio atgarsio sulaukia tradiciniai Vilniaus krašto ateitininkų savaitgaliai per Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero atlaidus.

AKADEMIJOS:

Tai vieni laukiamiausių moksleivių ir studentų renginių, kuriuose per kelias dienas kartu su lektoriais ir vyresniais vadovais jauni žmonės nardo po pasirinktos temos gelmes, narsto nūdienos aktualijas, ieško talentų kultūrinėse programose ir smagiai leidžia atostogas. Šios visapusiškai ugdančios ateitininkų akademijos pakviečia moksleivius tris kart, o studentus – dukart į metus.

ŽYGIAI IR STOVYKLOS:

Kokia jaunimo organizacija, kuri nežygiuoja ir nestovyklauja? Ateitininkų vasaros stovyklos jauniesiems moksleiviams vertinamos kaip vienos geriausių Lietuvoje, moksleiviai ir studentai kviečia į pažintinius, piligriminius žygius ar istoriniams takams atminti skirtas keliaujančias stovyklas (ir nebūtinai pėsčiomis – galbūt dviračiais ar baidarėmis), o gražų santykį tarp kartų kuriame sendraugių ir šeimų stovyklose.

STUDIJŲ SAVAITGALIAI IR DISKUSIJOS:

Dalyvauti svarstant visuomenei svarbius klausimus, išsakyti Bažnyčios socialiniu mokymu paremtą poziciją – kiekvieno ateitininko pareiga, todėl mokytis viešai kalbėti, įsiklausyti į „kito“ argumentus, į juos atsakyti galima ateitininkų organizuojamuose paskaitų ir diskusijų cikluose, studentų ir ilgiau nei dešimtmetį gyvuojančiuose Ateitininkų bei žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ studijų savaitgaliuose.

KURSAI IR DIRBTUVĖS:

Ateitininkui svarbu nuolat augti, siekti idealų ir šventumo, todėl organizacijose mokosi visi – nuo jauniausių narių iki kuopų vadovų. Organizuojame savanorių kursus moksleiviams, jaunimo vadovų kursus renginių vadovams, kursus kuopų globėjams. Plunksną valdyti norinčius išmokti moksleivius ir studentus kviečiame į rašymo dirbtuves.

PARAMOS INICIATYVOS:

Sakoma, kad žmogui lengviau duoti nei imti. Todėl savo veikla stengiamės „galimybę duoti“ sukurti ir kitiems. Tradiciškai Kaune rengiame labdaringą Vasario 16-osios pokylį, porą metų moksleiviai ateitininkai prieš šv. Kalėdas kepa sausainius ir renka lėšas vienos Kondo Demokratinės Repsublikos mokyklos kūrimui bei garsiai skelbia: „Ateitis Afrikai!“.

REKOLEKCIJOS:

Stiprėti ir augti dvasiškai – dar vienas neatsiejamas buvimo ateitininku dėmuo. Organizuojamos Advento ir Gavėnios rekolekcijos padeda mums tinkamai pasiruošti svarbiausioms metų šventėms – šv. Kalėdoms ir šv. Velykoms.

ŠVENTĖS IR MINĖJIMAI:

Švęsti patinka visiems, todėl ateitininkai stengiasi organizuotai įsilieti į Valstybei, Tautai, Bažnyčiai svarbių dienų šventimą, pasiūlyti savo renginių, akcijų, kaip vieną ar kitą dieną minėti. Sausio 13-ąją mus rasi Seimo kavinėje bendraujančius su įvykių liudininkais, Vasario 16-ąją kviečiame užsukti į Kaune vykstantį pokylį, Kovo 11-aja kuriame nors mieste tikrai išgirsi apie ateitininkų renginį ir t.t. O kiekvieną sekmadienį ateitininką atrasi bažnyčioje švenčiantį šv. Mišias.

MŪSŲ RENGINIAI ATVIRI – PRISIJUNK!

Artimiausių renginių ieškokite KALENDORIUJE ir tarp NAUJIENŲ

foto

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.