EN

Pozicijos ir pareiškimai

DĖL GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS

Ateitininkų federacijos pareiškimas dėl Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos ir susirūpinimą keliančių tendencijų kalbėti visos Lietuvos jaunimo vardu. Dokumente reiškiamas susirūpinimas dėl LiJOT prezidento pasisakymų viešojoje erdvėje, išsakoma kritika kai kurioms GĮUP vietoms bei pateikiami pasiūlymai dėl jos įgyvendinimo.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS DEKLARACIJA DĖL TIKĖJIMO NUOSTATŲ

2022 m. AF taryba skelbia ateitininkų deklaraciją dėl tikėjimo nuostatų. Tai dokumentas, kuriame trumpai išdėstytos pagrindinės Katalikų Bažnyčios mokymo tikėjimo ir moralės klausimais nuostatos, įpareigojančios kiekvieną ateitininką ir visą ateitininkų organizaciją. Šiuo dokumentu nesukuriama naujų pareigų; jame tik sukonkretintos tikėjimo tiesos, kurių įsipareigoja laikytis ateitininkas, duodamas ateitininko įžodį.

DĖL HOMOSEKSUALIŲ SAJUNGŲ ĮTEISINIMO Atetitininkų

Kviečiame susipažinti su ateitininkų pozicija homoseksualių sąjungų įteisininmo atžvilgiu, kurią parengė AF taryba bei pareiškimu, kurį parengė AF valdyba. 2020 m. gruodis

INFORMACIJA APIE PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO PATAISAS

2016 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimas pateikimo stadijoje svarstė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisas (Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas), kuriomis siūloma neleisti kurti bei šaldyti perteklinių embrionų, įtvirtinti vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus bei uždrausti embrionų eksportą į kitas šalis. Kviečiame susipažinti su ateitininkų parengta apibendrinta informacija Seimo nariams.

AF KREIPIMASIS DĖL LR KONSTITUCIJOS 38 STR. KEITIMO

Ateitininkų federacija 2016 m. birželio 16 d. kreipėsi į LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą reikšdama susirūpinimą, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1217 svarstymas Seime užsitęsė nepateisinamai ilgai, ir prašo Komitetą imtis visų priemonių, kad Projektas būtų kuo greičiau ir sklandžiau apsvarstytas.

KREIPIMASIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ DĖL PABĖGĖLIŲ KRIZĖS EUROPOJE

AF pirmininkas Vaidotas Vaičaitis 2015 rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos vyriausybei pateikė raginimą tinkamai priimti, aprūpinti ir integruoti atvykstančius į Lietuvos Respubliką pabėgėlius.

Korporacijos IUSTITIA kreipimasis

Korp!Iustitia 2015 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimui pateikė poziciją dėl Įstatymo projekto Nr. XIIIP-2849, kuriuo Lietuvoje siekiama įteisinti partnerystės, kaip santuokos alternatyvos, institutą.
Kviečiame susipažinti su kreipimosi tekstu.

Ateitininkų federacijos pozicija dėl teikiamo Sveikatos apsaugos ministro įsakymo

2014 m. rugsėjo 29 d. Ateitininkų federacijos pirmininkas doc. dr. Vaidotas Vaičaitis kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, norėdamas išreikšti Ateitininkų federacijos poziciją dėl svarstomo Sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Ateitininkai kviečia susilaikyti nuo žalingų socialinių eksperimentų

2013 m. gegužės 30 d. Ateitininkų federacija kreipėsi į atsakingas valstybės institucijas bei pareigūnus, ragindama nepasirašyti bei neratifikuoti Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Kreipimasis išsiųstas LR Prezidentei, Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrei.

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.