EN

Kuopų veikla

 

Moksleivių ateitininkų kuopų veikla  tęsiasi nuo ateitininkijos atsikūrimo 1990 m. Lietuvoje.

Kuopa – tai jaunųjų (3-7 kl.) ir moklsievių (8-12 kl.) ateitininkų kassavaitiniai susitikimas, kuriame moksleiviai yra ugdomi pagal ateitininkiškus principus: tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas ir šeimyniškumas. Kuopų susitikimus organizuoja vyresniųjų klasių moksleiviai, studentai ir vyresni ateitininkai, kurie nuolat dalyvauja vadovų kursuose ir atnaujina savo žinias.


k u o p o s
Šiuo metu Lietuvoje veikia 63 ateitininkų vienetai, didžiąją dalį jų, jau gali rasti ateitininkų žemėlapyje.

v e i k l a
Kaip užauginti ateitiniñką? Feisbuk grupė globėjams ir ateitininkams, kurie nori sekti aktualiausias naujienas ir dalintis patirtimi.

Paruoštas kuopų veiklos planas mokslo metams, pradedančios kuopoms ir patyrusiems kuopos globėjams, kurį sudaro 10 susitikimų ideologijos tema ir 15 (3xprincipas) įvairių principų tema. Kuopos planas gali būti pildomos kitų globėjų iniciatyva aprašant jų kuopos susitikimus ir siunčiant į af@ateitis.lt. Susitikimų ideologinę dalį paruošė Milda Vitkutė, principų — Saulė Satkauskienė, Emilija Petrusevičiūtė, Karolina Sadauskaitė.

Veiklos pasiūlymai karantino metu.

į ž o d i s
Jaunojo ateitininko įžodžio knygelė  – metodinė medžiaga ruošiantis įžodžio egzaminui. Ją užsisakyti galite ČIA.
Moksleivio ateitininko įžodžio tvarkos aprašas ir nuorodos.

k u o p ų  d o k u m e n t a i
Kuopos globėjau, ČIA rasi visą informaciją apie kuopos administravimą (kuopos sąrašas, vodovo etikos kodeksas).

 

 

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.