EN

INICIATYVOS

 

Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansuotas projektas „Ateitis 2020”

 

Programos tikslas ir uždaviniai

 

TIKSLAS:

Stiprinti ateitininkų organizaciją, ugdant vadovų kompetencijas, plečiant regionų veiklą, užtikrinant kokybišką jaunimo ugdymą ir narių veiklos tęstinumą bei veiklų administravimo nuoseklumą.

UŽDAVINIAI:

1. Įgyvendinti vadovų rengimo kursus, plečiant ilgalaikių organizacijos savanorių tinklą bei kelti jų vadovavimo kompetencijas. Sprendžiama problema: keičiantis organizacijos renginių vadovų kartoms, svarbu nuolat rengti naujus vadovus ir kelti jų kompetencijas darbo su jaunimu bei vadovavimo srityse.

2. Organizuoti pilietiškumą ir visuomeniškumą skatinančius renginius bei užtikrinti stiprėjančią regionų veiklą. Sprendžiama problema: juntamas sumažėjęs jaunimo įsitraukimas į organizaciją ir žinių trūkumas apie pilietinį veikimą regionuose, todėl svarbu jaunimui parodyti galimybes, kur ir kaip jie gali augti aktyviais piliečiais turėdami tvirtą vertybinį pagrindą ir kartu regionuose suburti daugiau veikiančių bendraminčių.

3. Surengti renginių ciklą, kuris užtikrintų kokybišką jaunimo ugdymą, padėsiantį išlaikyti narystės tęstinumą. Sprendžiama problema: stebint mąžtantį organizacijos narių perėjimą į kitas organizacijos amžiaus grupes, siekiama tvirtinti organizacijos narystės tęstinumą, kuriant moksleivių vienetų veiklos modelį bei organizuojant kokybiškus renginius, užtikrinančius kompetentingą narių ugdymą bei visuomeninį veikimą.

4. Užtikrinti ir stiprinti organizacijos valdymo ir veiklų administravimo nuoseklumą. Sprendžiama problema: organizacijoje, kurioje veikla paremta savanorišku darbu, svarbu išlaikyti sekretoriatą, sprendžiantį administracinius klausimus organizacijos mastu bei užtikrinantį vieningą ir skaidrų organizacijos valdymą.

PROGRAMOS 2020 m. veiklų planas pagal uždavinius
1. Uždavinys

Įgyvendinti vadovų rengimo kursus plečiant ilgalaikių organizacijos savanorių tinklą bei kelti jų vadovavimo kompetencijas.

 

1.1. Jaunimo vadovų kursai (4)

1.2.  Kuopų globėjų kursai (1)

2. Uždavinys

Organizuoti pilietiškumą ir visuomeniškumą skatinančius renginius ir užtikrinti stiprėjančią regionų veiklą.

 

2.1. Visuomeniškumą ir pilietiškumą skatinantys renginiai Telšiai, Panevėžio, Kauno regionuose (5 renginiai)

2.2. Mažoji akademija naujiems nariams (1 renginys)

2.3. Studentų ateitininkų rudens žygis (1 renginys)

3. Uždavinys

Surengti renginių ciklą, kuris užtikrintų kokybišką jaunimo ugdymą, padėsiantį išlaikyti narystės tęstinumą.

 

3.1. Ateitininkų ugdymo ir veikimo modelio kūrimas (4 renginiai)

3.2. Studentų kandidatų kursai (1 renginys)

3.3. Studentiškų korporacijų susitikimas (1 renginys)

3.4. Moksleivių ateitininkų žiemos ir vasaros akademija (2 renginiai)

3.5. Studentų ateitninkų rudens ir žiemos akademija (2 renginiai)

3.6. Studentų ateitininkų iniciatyva universitetuose „Suoprotis“ (4 renginiai, Kaunas, Vilnius )

4. Uždavinys

Užtikrinti ir stiprinti organizacijos valdymo ir veiklų administravimo nuoseklumą.

 

4.1. AF veiklų administravimas

4.2. AF atstovavimas tarptautinėse organizacijose (1 renginys)

4.3. AF suvažiavimas

4.4. AF strategijos ir strategijos įgyvendinimo plano 2021-2024 m. parengimas; (2 renginiai)

Rezultatai

Įgyvendinant projektą „Ateitis 2020“ buvo siekiama stiprinti Ateitininkų federaciją, ugdant vadovų kompetencijas, gal plečiant veiklą regionuose, užtikrinant kokybišką jaunimo ugdymą, narių veiklos tęstinumą bei veiklų administravimo nuoseklumą. Šio tikslo buvo siekiama organizuojant seminarus, mokymus, diskusijas, stovyklas, žygius, studijų savaitgalius visoje Lietuvoje. LR Seimui 2020 m. paskelbus Ateitininkų metais ir pasauliui išgyvenant pandemijos laikotarpį džiaugiamės, kad organizacija greitai prisitaikė prie iššūkių ir neformalią jaunimo ugdymo veiklą perkėlė į nuotolinę erdvę taip sudarant dar didesnę galimybę įtraukti daugiau organizacijos narių iš regionų. Programoje dalyvavo 705 unikalūs dalyviai bei 1972 dalyvių visose veiklose. Programos metu įvyko 3 mokymai, 6 seminarai, 5 konferencijos, 7 stovyklos, 11 diskusijų, 8 konsultacijos bei 19 susitikimų, kuriais buvo įgyvendinami užsibrėžti programos tikslai. ir dėkojame Jaunimo reikalų departamentui prie SADM bei visiems organizacijos savanoriams, kad šių metų Ateitininkų šūkis „ateikite kurti“ buvo įgyvendintas.

 

 

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.