EN

NEEILINIS SUVAŽIAVIMAS 2020

Informacija

Informuojame, kad Ateitininkų federacijos (toliau – AF) taryba atšaukia jubiliejinį XVII AF kongresą, kuris turėjo vykti 2020 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 2 d. ir numato jį skelbti ateityje. Atšaukiama ir AF Atstovų konferencija, kuri turėjo vykti gegužės 23 d.

2020 metais AF numato visų valdymo organų: pirmininko, valdybos, tarybos, kontrolės komisija rinkimus bei sąjungų suvažiavimus. Pranešame, kad net ir atšaukus kongresą – rinkimai yra organizuojami.

1. AF valdyba šaukia neeilinį AF suvažiavimą Vilniuje 2020 m. rugpjūčio 1 d. su išankstinio balsavimo galimybe.

2. Išankstinis balsavimas
Išankstinio balsavimo raštu galimybė yra suteikiama tikriesiems AF nariams (davusiems įžodį ir susimokėjusiems nario mokestį už 2020 metus), kurie dėl įvairių priežasčių negalės dalyvauti neeiliniame suvažiavime. Neeilinio suvažiavimo metu galimybės į kandidatų sąrašus įtraukti naujus asmenis nebus. Liepos 1 d. visi, kurie bus išreiškę norą balsuoti išanksto, gaus vokus su iš ankstinio balsavimo biuleteniais. Biuleteniai bus laikomi galiojančiais, jeigu bus užpildyti tvarkingai ir atsiųsti į AF sekretoriatą iki liepos 30 d.

3. Kviečiame susipažinti su kandidatais į AF organus bei 2019 m. AF veiklos ir finasine ataskaitomis.

REGISTRACIJOS

Registracijos anketos į neeilinį suvažiavimą bei į išankstinį balsavimą atvira iki birželio 30 d.

2020 metai yra LR Seimo paskelbti Ateitininkų metais! Kviečiame kiekvieną į šių metų rinkimus pažvelgti kaip į naują etapą ir būti drąsiems prisiimti atsakomybę ir kurti šią organizaciją.

Atsiliepkime į kvietimą kurti.

KAINA

MAS ir ateitininkų kuopų globėjai – 8 Eur
SAS – 10 Eur
ASS – 15 Eur

*Kaina negali būti kliūtis dalyvauti AF neeiliniame suviažiavime!

DATOS

Birželio 1 d. skelbiamos registracijos, pristatomi visi kandidatai
Birželio 30 d. registracijos pabaiga
Liepos 1–30 d. išankstinis balsavimas
Rugpjūčio 1 d. neeilinis suvažiavimas

 

Debatai

Informuojame, kad dėl išankstinio balsavimo galimybės visų kandidatų prisistatymai vyks ne neeilinio suvažiavimo dieną, bet birželio mėnesį internetinėse platformose.

P A S I Ž Y M Ė K I T E :

Kandidatų į AF pirmininkus debatai vyks birželio 16 d. (antradienį) 18.30 val. facebook ir youtube platformose.

Kandidatų į AF kontrolės komisiją, tarybą bei valdybą prisistatymai ir veiklos bei finansinės ataskaitos pristatymas vyks birželio 29 d. (pirmadienį) 18.30 val. zoom platformoje.

Kandidatų į AF pirmininkus debatų įrašas

Kviečiame klausyti kandidatų į AF pirmininkus debatų įrašo, kuriame kandidatai Vygantas Malinauskas ir Vytis Turonis atsako į klausimus apie ateitininkiją ir savo galimas veiklos kryptis. Su kandidatai taip pat galite susipažinti ČIA.

DEBATŲ ĮRAŠAS

„Ateikite klausti, bet mokykitės klausyti“

 

AF veiklos ir finansinė ataskaita už 2019 m.

Ateitininkų federacijai gyvuoti ir stiprėti padeda nuolatinė narių, rėmėjų, valstybės ir privačių fondų parama. Esame dėkingi visiems nariams, kuopų globėjams bei geradariams už investicijas į Lietuvos ateitį!

Kviečiame susipažinti su 2019 m.  Ateitininkų federacijos veiklos ir finansines ataskaitos projektais už kuriuos bus balsuojama išankstinio balsavimo metu bei rinkimų diena.

2019 M. AF VEIKLOS ATASKAITA

2019 M. AF FINANSINĖ ATASKAITA

 

Kandidatai

Kandidatai į AF pirmininkus


11 (1)

VYGANTAS MALINAUSKAS

Sendraugis ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

 

10

 

VYTIS TURONIS

Sendraugis ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

 

 

Kandidatai į AF Valdybą

 


20

EGLĖ LABUTYTĖ

Sendraugė ateitininkė

Susipažinti su kandidate galima ČIA.

 

 

19

RENATA MARKEVIČIENĖ

Sendraugė ateitininkė

Susipažinti su kandidate galima ČIA.

 

 

16

 

KUN. NERIJUS PIPIRAS

Sendraugis ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

 

17
GODA KOTRYNA UŽPELKYTĖ

Studentė ateitininkė

Susipažinti su kandidate galima ČIA.

 

 

Kandidatai į AF Tarybą

 

24

 

VIDAS ABRAITIS

Sendraugis ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

 

12

 

PAULIUS AURYLA

Sendraugis ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

 

13

 

JULIJA BRAUKYLIENĖ

Sendraugė ateitininkė

Susipažinti su kandidate galima ČIA.

 

21

 

MARTYNAS DARŠKUS

Studentas ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

 

23

 

JUSTINA JUODIŠIŪTĖ

Studentė ateitininkė

Susipažinti su kandidate galima ČIA.

 

25
IRMA KULIAVIENĖ

Sendraugė ateitininkė

Susipažinti su kandidate galima ČIA.

 

11

 

VYGANTAS MALINAUSKAS

Sendraugis ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

 

AF rinkimai (11)

ŽIVILĖ URBIENĖ

Sendraugė ateitininkė

Susipažinti su kandidate galima ČIA.

 

 

Kandidatai į AF Kontrolės komisiją

 

14

 

KĘSTUTIS BAGDŽIUS

Sendraugis ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

 

15
VIDAS ČAIKAUSKAS

Sendraugis ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

 

 

26

 

TOMAS URBA

Sendraugis ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

 

AF rinkimai (12)

 

ARŪNAS PEMKUS

Sendraugis ateitininkas

Susipažinti su kandidatu galima ČIA.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.