EN

KUN. ARVYDO P. ŽYGO KVIETIMAS | metų šūkis

k u r t i

 

„Ateikite kurti“ – tokiu šūkiu Ateitininkų federacija (AF), seniausia jaunimo organizacija Lietuvoje, pasitinko 2020-uosius, kurie buvo paskelbti Ateitininkų metais. Ateitininkų metų šūkiui parinkti ateitininko kun. Arvydo P. Žygo žodžiai „Ateikite kurti“. Jais jauni žmonės kviečiami prisidėti prie brandaus, katalikiškomis vertybėmis grindžiamo savęs bei Lietuvos jaunimo ugdymo, gražesnės ir stipresnės šalies kūrimo. Taip pat šiuo šūkiu kviečiama dalintis savo talentais bei didinti kultūros ir kūrybiškumo svarbą visuomenėje.

„Ateikite kurti Lietuvą, kuri būtų kaip namai, į kuriuos norisi grįžti, kurie būtų kaip šeima, kaip bendruomenė – įgalinanti, sustiprinanti, šventa. Kviečiame jaunus žmones ugdyti save ir vienas kitą, kad taptume pajėgūs kurti dabarties ir ateities Lietuvą“, – taip švęsti sukaktį kviečia Ateitininkų federacijos pirmininkas Justinas Juknys.

Kviečiame išgirsti „Ateikite kurti” kvietimą, prie kurio įgarsinimo prisidėjo gausus būrys Lietuvos bei išeivijos ateitininkų!

„Ateikite visi, kas tik norite. Ateikite tikintys ir netikintys, atradę ir ieškantys.”

Už filmuko įgyvendinimą dėkojame studentei ateitininkei Godai Kotrynai Jokubauskienei. Už kvietimo maketą dėkojame Eglei Kliučinskaitei.

FILMUKAS

KUN. ARVYDO ŽYGO KVIETIMAS

LAIDA APIE ATEITININKŲ METŲ ŠŪKĮ

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.