EN

Filosofiniai skaitymai

2020-ųjų Ateitininkų metų proga buvo organizuojami iškilių lietuvių mąstytojų tekstų skaitymai, kurie vyko Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Valstybingumo erdvėje.

Visus tris susitikimus moderavo - Laurynas Peluritis

Pirmasis tekstas — ištraukos iš Stasio Šalkauskio „Tauta ir tautinis auklėjimas”. Vasario 6 d. su profesoriumi, filosofu, Stasio Šalkauskio idėjų tyrėju Arūnu Sverdiolu buvo nagrinėjamas Stasys Šalkauskis.

Video medžiaga ir nuotraukos

Antrojo susitikimo tekstas — ištraukos iš Antano Maceinos tekstų „Kultūra“, „Kultūros filosofija“, „Kultūros tragizmas“. Spalio 13 d. drauge su profesoriumi, filosofu, fenomenologu ir lietuvių mąstytojų tyrėju Daliumi Jonkumi nagrinėjome Antaną Maceiną.

Video įrašas

Trečiojo susitikimo tekstas — ištrauka iš Juozo Giriniaus teksto „Žmogus be Dievo“. Gruodžio 3 d. kartu su Dr. filosofu, visuomenininku, leidėju Viktoru Bachmetjevu gilinomės į Juozą Girnių.

Video įrašas

 

Renginio organizatoriai: ateitininkai Martynas Darškus ir Emilija Pundziūtė - Gallois

Bendradarbiai: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centras

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.