EN

TAPK ATEITININKU!

TAPK NARIU

Svarstai apie galimybę artimiau susipažinti su ateitininkų veikla, nori daugiau sužinoti kokios galimybės tau TAPTI Ateitininkų federacijos nariu, kuriam nesvetimos krikščioniškos ir patriotiškos vertybės? Kviečiame tave susipažinti su 4 sąjungomis, kurios suskirstytos pagal amžių ir registruotis!

Ateitininkų šūkis „Visa atnaujinti Kristuje!“


 
af_zenklasJAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA (JAS)
KAS MES?
Jaunųjų ateitininkų sąjunga vienija  10–14 metų moksleivius, kuriems svarbu būti ugdomiems pagal katalikiškas vertybes.
JAUNASIS ATEITININKAS:
KAIP TAPTI JAS NARIU?
 1. Bent vienerius metus lankykite kuopos susitikimus.
 2. Praneškite kuopos globėjui, kad norite duoti įžodį.
 3. Drauge su globėju kuopoje / vasaros stovykloje Berčiūnuose pasiruoškite įžodžio egzaminui. Įžodžio knygelę užsisakyti galima ČIA.
 4. Praneškite JAS valdybai, kad duosite įžodį.
 5. Išlaikykite įžodžio egzaminą – malonus pokalbis žodžiu.
 6. Duokite JAS įžodį!
Daugiau žinių apie JAS vasaros stovyklą Berčiūnuose ieškoti ČIA.  
#vasaraBerčiūnuose
  Susisiekite: jaunieji.ateitininkai@gmail.com

 
mas_zenklasMOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA (MAS)
KAS MES?
Moksleivių ateitininkų sąjunga jungia 8-12 klasių moksleivius, kuriuos galima ATPAŽINTI IŠ SIEKIO atrasti geriausią savo asmenybės versiją ir kurti geresnį bei gražesnį pasaulį.  
MOKSLEIVIS ATEITININKAS:
 
KAIP TAPTI MAS NARIU?
 
 1. Aktyviai dalyvauk Moksleivių ateitininkų veikloje ir renginiuose, jei yra galimybė - prisijunk prie kuopos.
 2. Nusprendus tapti nariu informuoti kuopos globėją ir užpildyti įžodžio registracijos formą.
 3. MAS valdyba susiekia su kandidatu (-e) duoti įžodį ir pateikia egzamino klausimyną bei pasiekimų aplanko užduotis. Su medžiaga galima susipažinti ČIA.
 4. Įžodžio egzamino eiga:
  4.1.  Pasiekimų aplanke turi būti atlikta ne mažiau kaip 3 užduotys iš kiekvienos kategorijos (ateitininkų ideologija ir istorija, ateitininkų organizacija, katalikiškumas, patriotiškumas, charakteris) su datomis, aprašymais bei vizualia medžiaga.
  4.2. Iš patvirtinto klausimyno užduodami 3-5 klausimai, į kuriuos kandidatas atsako raštu.
  5.3. Vyksta pokalbis apie kandidato motyvaciją tapti ateitininku.
 5. Išlaikius MAS įžodžio egzaminą įžodis duodamas šv. Mišių metu: viešai Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadama sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti ateitininko pareigas, sakomas ateitininkų kredo, giedamas himnas.
„Gyventi ne sau, bet kitam ir idealui“ – Petras Kisielius

Atrask artimiausią kuopą žemėlapyje ir prisijunk prie ateitininkų. Jeigu ten, kur gyveni, nėra kuopos, įkurk ją pats. SUSISIEK su MAS žmonėmis: moksleiviai.ateitininkai@gmail.com, 8 629 64 885. Socialiniame tinkle „Facebook“ PAMĖK „Moksleivių ateitininkų sąjunga“.

   
sas_zenklasSTUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA (SAS)
KAS MES?
Studentų ateitininkų sąjunga yra organizacija, vienijanti studentiško amžiaus katalikus, kurie siekia dirbti ir kurti Lietuvai.
STUDENTAS ATEITININKAS:
KAIP TAPTI SAS NARIU?
 1. Pirmasis žingsnis norint duoti studento ateitininko įžodį – užpildyti anketą.
 2. Pasiruošimas įžodžiui trunka 1 metus.
 3. Išsirink įžodžio globėją, kuris tau padės pasiruošti egzaminui, perskaityti ateitininkams svarbiausias knygas, parašyti ese, tvirtai pasirengti tapti ateitininku ir rasti vietą Studentų ateitininkų sąjungoje;
 4. Pasiruošus egzaminas raštu (jei nesi davęs Moksleivių ateitininkų sąjungos įžodžio) arba egzaminas žodžiu protingomis ir ne visai protingomis temomis ir klausimais su ateitininkais egzaminuotojais;
 5. Iškilminga įžodžio davimo šventė: Šv. Mišių metu kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje duodamas įžodis.
„Kiek nedegu, tiek negyvenu“ – Vytautas Mačernis
su SAS įžodžiu susijusiais klausimais kreipkis sas.izodis@gmail.com    
   
juodas_zenklasSENDRAUGIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA (ASS)
KAS MES?
Studijas, mokslus baigę ar vyresni nei 28-erių aktyvūs visuomenės veikėjai, kuriems pagrindiniai ateitininkų principai yra svarbūs.
SENDRAUGIS ATEITININKAS:
 
KAIP TAPTI ASS NARIU?
 1. Dalyvavus ateitininkų veikloje ir duoti ateitininko sendraugio įžodį (Tapimas Ateitininkų sendraugių sąjungos nariu).
„Kilti ir kelti“ - kun. Stasys Yla
Jei norite daugiau informacijos apie tai, ką mes veikiame, sužinosite ir susisiektite su mumis  feisbuke, Ateitininkai sendraugiai puslapyje.    
   

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.