EN

Paremk

Mieli Ateitininkai, bičiuliai ir draugai,

Ateitininkų federacija – tai krikščioniškomis vertybėmis besiremianti organizacija, ugdanti jaunimą kritiškai mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir šalies tradicijas, aktyviai dalyvauja kuriant visuomenę ir valstybę.

Kviečiame prisidėti prie jaunimo ugdymo pagal katalikiškas vertybes!