Skip to main content

Iš Lietuvos, Iš išeivijos

Skelbiamas ateitininkų kuopų idėjų konkursas!

kategorijoje

Kuopa turi veiklos idėją, bet trūksta lėšų jai įgyvendinti? Konkursas – Jums!

Kviečiame ateitininkų kuopas pasinaudoti galimybe gauti lėšų naujoms idėjoms ar laiko patikrintoms veikloms. Perskaitykite konkurso nuostatus, aprašykite idėją projekto paraiškoje, gaukite finansavimą ir įgyvendinikite (nepamiršdami atsiskaityti)! Be to, rengdami paraiškas galite konsultuotis su padėti nusiteikusiais AF sekretoriato darbuotojais.

Atkreipiame dėmesį, kad tiek nuostatai, tiek paraiškos forma specialiai yra sudaryti taip, kad kuo labiau atitiktų kitų fondų, institucijų reikalavimus, ir būtų kaip mokymosi priemonė rašant, vykdant ir administruojant projektus. Norime, kad priėmę mūsų Jums siūlomą iššūkį ir pagalbą – po to galėtumėte drąsiai imtis bet kurios projekto paraiškos.

Paraiškų teikimo data: 2015 m. lapkričio 25 d.

Ateitininkų veiklų kalendorius

kategorijoje

Abortų aukoms atminti visoje Lietuvoje sužibs tūkstančiai žvakučių

kategorijoje

Spalio 29 dieną Lietuvos miestų ir miestelių aikštėse pilietinė iniciatyva „Renkuosi gyvybę“ kviečia visus uždegti žvakutę dėl abortų negimusiems kūdikiams. Ateitininkai, ar dalyvausime?

Sveikinimas mokytojų dienos proga

kategorijoje

Garbė Kristui,

mieli Lietuvoje gyvenantys ar po visą pasaulį išsisklaidę ateitininkai pedagogai,

 

Ateitininkai kartu su skautais kviečia investuoti į Betliejaus taikos ugnies akciją

kategorijoje

Ateitininkai jau keletą metų prisijungia prie gražios skautų tradicijos - artėjant šv. Kalėdoms paskleisti Betliejaus taikos ugnį po pasaulį. Šiemet kviečiame kiekvieną iš Jūsų prisidėti ir įžiebti taiką kiekvienuose Lietuvos namuose.

Tūkstančiai vaikų ir jaunuolių gruodžio mėnesį visoje Lietuvoje imsis iniciatyvų, kad simbolinė iš Betliejaus parvežta taikos ugnis pasiektų kiekvieną: aukščiausius valstybės ir savivaldos vadovus, įstaigas, globos namus, mokyklų bendruomenes, parapijas, vienišus žmones ir, apskritai, kiekvienus namus. Kartu su ugnele – iš rankų į rankas perduodama taikos bei ramybės žinia, stengiamasi pasiekti tuos, kuriems sunku, kuriems labiau nei bet kada reikia šilumos, dėmesio ir ramybės.

Ateitininkų neformaliojo vaikų švietimo programa „Ateitin.LT"

kategorijoje

Ateitininkai kviečia įvairaus amžiaus moksleivius įsijungti į organizacijos veiklą, drąsiai žengti ateitin ir  tapti jos kūrėjais!
 

Ateitininkų federacijos savivaldybėms pateiktos Neformaliojo vaikų švietimo programos:

Ignalinos r. savivaldybei
Mažeikių r. savivaldybei
Panevėžio m. savivaldybei
Rokiškio r. savivaldybei
Telšių r. savivaldybei
 

Vilniaus universitete bus puoselėjamos ateitininkiškos vertybės

kategorijoje

Rugsėjo 10 d. Ateitininkų federacijos pirmininkas Vaidotas Vaičaitis ir Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas pasirašė Universiteto ir Ateitininkų bendradarbiavimo sutartį.
Ja siekiama skatinti jaunimą siekti kokybiško išsilavinimo, ugdyti intelektualias, visuomeniškas ir atsakingas asmenybes, stiprinti bendruomeniškumą, pilietiškumą ir dorovines savybes. Abi institucijos įsipareigoja puoselėti bendras universiteto ir ateitininkiškas vertybes VU akademinėje bendruomenėje, atgaivinti VU studentų ir alumnų dalyvavimo korporacijose tradicijas.

Skaityti daugiau...

 

 

Garbė Kristui, mieli, ateitininkai,

kategorijoje

Štai ir sulaukėme naujų mokslo metų pradžios. Kadangi mūsų organizacijos daugiausia dalyvių sudaro moksleiviai ir studentai, o ateitininkijos vienas svarbiausių tikslų - jaunimo ugdymas, todėl Rugsėjo 1-oji mums visiems yra ypatinga šventė.

Turbūt nesuklysiu pasakęs, jog inteligentiškumas yra tas ateitininkijos bruožas, kuris ją skiria nuo kitų krikščioniškų organizacijų ir sąjūdžių. Todėl sveikindamas visus ateitininkus mokytojus, dėstytojus, moksleivius ir studentus bei jų artimuosius naujų mokslo metų pradžios proga, noriu palinkėti mums visiems nebijoti siekti daugiau žinių nei formaliai reikalauja mokymo programos, nepabūgti nesavanaudiškai padėti savo mokslo draugams, kolegoms ir mokiniams, o svarbiausia - nepamiršti Kristaus mokslo, kuris yra meilė, nuolankumas ir pasiaukojimas.

Su švente!

AF pirmininkas Vaidotas A. Vaičaitis

Ateitininkai, šauliai ir skautai sutvirtino draugystę

kategorijoje

Rugpjūčio 24 d. Vilniaus karininkų ramovėje Lietuvos ateitininkų federacijos pirmininkas Vaidotas Vaičaitis, Lietuvos šaulių sąjungos vadas ats. plk. Liudas Gumbinas ir Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė Ieva Žilinskienė pasirašė trijų institucijų bendradarbiavimo sutartį.
Organizacijų vadovai parašais patvirtino šalių norą bei įsipareigojimus bendradarbiauti ugdant Lietuvos vaikų ir jaunimo dorą, sąmoningumą, pilietiškumą, patriotiškumą, tautiškumą ir krikščioniškas vertybes, taip pat - garsinti vieniems kitų veiklas bei prasmingus darbus.

AF strateginis susitikimas (atnaujinta)

kategorijoje
Š.m. liepos 12 d. (sekmadienį) 11 val. (po 10 val. mišių šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje) Ateitininkų rūmuose Laisvės al. 13, Kaune vyks Ateitininkų federacijos strateginis susitikimas. Jo metu bus aptariami 2011-2015 m. AF strategijos įgyvendinimo rezultatai (dokumentai susipažinimui čia). Taip pat bus aptariama naujausia AF strategija, formuluojamos gairės antram susitikimui, kuris numatomas jau rudenį. 
 
Labai laukiame atvykstančių visų AF struktūrinių padalinių, vietovių, sąjungų, ateitininkiškos žiniasklaidos atstovų ir pavienių ateitininkų. Visų Jūsų nuomonė labai svarbi įvertinant dabartinę ir kuriant naujos redakcijos AF strategiją bei veiklos kryptis ateinantiems metams. 
Surinktas turinys