Ateitininkų federacijos suvažiavimo informacija

2022-03-15

Share on Facebook0Share on Google+0

suvažiuokime

Džiaugiamės, jog šiais metais, balandžio 22–23 d.,  Ateitininkų federacijos suvažiavimas vyks Kaune – 2022 Europos kultūros sostinėje.

Suvažiavimo metu vyks svarbus momentas – rinksime naują Ateitininkų federacijos pirmininką, valdybą, tarybą bei kontrolės komisiją. Taip pat išgirsime AF tarybos metinį pranešimą, AF metines veiklos bei finansinių atskaitų pristatymus bei kontrolės komisijos ataskaitą. Sąjungos rinks savo naujas valdybas.

Balandžio 22 d., penktadienį, vyks Moksleivių, Studentų, Sendraugių ateitininkų sąjungų suvažiavimai.

Balandžio 23 d., šeštadienį, vyks Ateitininkų federacijos visuotinis narių suvažiavimas.

Minint šiuos 2022 jaunimo metus svarbu visiems susitikti, kalbėti apie tai, kaip mūsų organizacija veikia ir kuria linkme mes šiandien einame kurti. Suvažiuokime iš visos Lietuvos!

Data: balandžio 22-23 d.

Vieta: Istoriniai ateitininkų rūmai, Laisvės al. 13, Kaunas

Registracijos anketa ir Ateitininkų socialiniame tinkle. Atvira iki balandžio 10 d.

KANDIDATAI Į AF ORGANUS 
Kviečiame kiekvieną ateitininką pagalvoti apie kandidatavimą į AF pirmininko, valdybos, tarybos, kontrolės komisijos poziciją ir apie savo kandidatūrą pranešti užpildant ŠIĄ anketą. KAS GALI KANDIDATUOTI?

Kandidatai į pirmininko poziciją savo norą turi išreikšti iki kovo 23 d. Pagal AF įstatų 44 straipsnį. Kandidatus į kitas pozicijas kviečiame registruotis taip pat iki kovo 23 d.*, tokiu būdu AF nariai turės galimybę susipažinti su visais kandidatais iš anksto.

*Kandidatai į AF valdybą, tarybą, kontrolės komisiją gali būti keliami ir suvažiavimo metu.

NORITE BALSUOTI? 
Primename, kad AF suvažiavimo metu balsuoti galės tie AF nariai, kurie yra susimokėję nario mokestį už 2022 metus. Dar nespėjusius to padaryti kviečiame nedelsti ir susimokėti iki kovo pabaigos. Jei nesate tikri, ar susimokėjote, kreipkitės af@ateitis.lt.

Informacija apie nario mokestį.

TURITE SVARBIŲ KLAUSIMŲ?

Norėtumėte, kad suvažiavimo metu būtų aptariamas vienas ar kitas Jums rūpimas klausimas? Kviečiame iš anksto apie tai pranešti. Tuomet galėsime jį įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę. Suformuluotus klausimus prašome siųsti elektroniniu paštu af@ateitis.lt.

Sekite informaciją www.ateitis.lt, manoateitis.lt 

Renginį remia: Ateitininkų fondas, Lietuvių katalikų religinė šalpa, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

AF valdybos ir sekretoriato informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.