Visa informacija apie AF neeilinį suvažiavimą

2020-07-28

Share on Facebook0Share on Google+0
FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS (1)

„Ateikite dirbti, mokytis, mąstyti.
Ateikite kurti, o ne griauti.“
kun. dr. A. Žygas

2020 metai yra LR Seimo paskelbti Ateitininkų metais!

Liepos 31 d. vyks Moksleivių ateitininkų ir Studentų ateitininkų sąjungų suvažiavimai, o Rugpjūčio 1 d. Vilniuje įvyks Ateitininkų federacijos neeilinis suvažiavimas. Suvažiavimo metu minėsime organizacijos 110 sukaktį bei rinksime naujus organizacijos valdymo organus: pirmininką, valdybą, tarybą, kontrolės komisiją.

Informacija apie Moksleivių ateitininkų sąjungos suvažiavimą

Informacija apie Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimą

Informacija apie AF neeilinį suvažiavimą

 

Pristatome renginio p r o g r a m ą

Kandidatų į AF organus p r i s i s t a t y m a i 

Renginio metu siekiant užtikrinti visų dalyvių sveikatą bei saugumą, prie įėjimo  kiekvienam dalyviui bus matuojama kūno temperatūra. Taip pat visų Neeilinio suvažiavimo dalyvių prašome užpildyti s v e i k a t o s  d e k l a r a c i j ą.

Deklaracija, kurią pateiksite MAS arba SAS suvažiavimuose
n e t i n k a  šeštadieniui. Prašome į AF neeiliniame suvažiavime turėti naujai užpildytą deklaraciją.

Laikantis tvarumo principo ir saugumo reikalavimų kviečiame visus AF neeilinio suvažiavimo dalyvius pasirūpinti darbo priemonėmis: rašikliais, užrašų knygutėmis ir pan.

AF neeilinio suvažiavimo metu organizatoriai dėl dalyvių saugumo: ribos dalyvių skaičių, vėdins patalpas, dezinfekuos paviršius pertraukų metu.  Tačiau kiekvienas renginio dalyvis individualiomis saugumo priemonėmis rūpinasi asmeniškai: veido kaukės / skydeliai, pirštinės ir pan.

Nepilnamečiai AF neeilinio suvažiavimo dalyviai turi atsivežti į renginį
t ė v ų  s u t i k i m ą (pridedamas prie priedų apačioje).

V a ž i u o t i į suvažiavimą smagiau drauge. Kviečiame turinčius vietos automobilyje arba jos ieškančius pasižymėti lentelėje. Taip pat atkreipiame dėmesį į pasikeitusį eismo judėjimą Vilniaus senamiestyje.

Informuojame, kad renginio metu susimokėti AF nario mokestį už 2020 m. bei Neeilinio suvažiavimo dalyvio mokestį, galimybių nebus. Susimokėti turite iš anksto.

Informacija apie n a r i o   m o k e s t į

D a l y v i o    m o k e s t i s:

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikams nemokamai;
  • (1 kl. – 7 kl.) moksleiviai 8 Eur (dalyvavimas galimas tik su tėvais / globėjais);
  • MAS 8 Eur;
  • SAS 10 Eur;
  • ASS 15 Eur.

Ateitininkų federacija
AF sąskaita LT 03 7300 0100 8655 9310
Bankas Swedbank AB
paskirtis „Suvažiavimo dalyvio auka Vardas Pavardė“

Jei kils klausimų, kreipkitės:

Renginio vadovė Liudvika Streikutė: liudvika.streikute@ateitis.lt, tel.: 865201809
Registracijos koordinatorė Ieva Bakutytė: kongresas.registracija@ateitis.lt, tel.: 862560931

AF valdybos informacija

Už paramą dėkojame
Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, Lietuvių katalikų religinei šalpai, Ateitininkų fondui

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.