Vasaros stovykla „KompASaS 2019“

2019-06-17

Share on Facebook0Share on Google+0
guopsta

Su džiaugsmu kviečiame į ateitininkų sendraugių organizuojamą vasaros stovyklą „Kompasas 2019“.

Kviečiame ne tik ateitininkus, bet ir jų bičiulius, gimines, ar tiesiog norinčius drauge praleisti savaitę krikščioniškoje aplinkoje. Stovykla skirta suaugusiems, o taip pat kviečiame dalyvauti šeimas su vaikais.
Kada: 2019 m. liepos 8-14 dienomis.
Kur: Guopstose, Vilniaus jėzuitų stovyklavietėje, Trakų rajone.

Stovyklos PROGRAMA.

Kas laukia dalyvių?
Susitikimai su įdomiais žmonėmis, pasidalijimai savo profesinėmis žiniomis, šventos Mišios ir susitaikinimo vakaras, išvykos, žaidimai ir išradingos vakaro programos.
Stovykla prasidės pirmadienį pietumis 13.30 val., baigsis sekmadienį 12 val. šv. Mišiomis Trakų bazilikoje. Negalinčius stovyklauti visą savaitę kviečiame prisijungti savaitgaliui ar kitomis jums patogiomis dienomis.

Stovyklavietės nameliai talpūs, kambariai įvairaus dydžio. Sanitariniai mazgai nameliuose. Stovyklavietė ribojasi su ežeru, tinkamu maudynėms.

Stovyklos kainos:
1. Suaugusiems:
- Visa stovykla: 144 Eur;
- Savaitgalis (nuo penktadienio vakarienės): 55 Eur;
- Viena para: 27 Eur;
- Viena diena be nakvynės: 18 Eur.

2. Kūdikiams ir vaikams, neturintiems 3 metų (jei nereikalingas maitinimas, nereikalinga lova): Nemokamai.

3. Vaikams, nesulaukusiems 10 metų (įskaičiuotas maitinimas ir lova):
- Visa stovykla: 100 Eur;
- Savaitgalis (nuo penktadienio vakarienės): 38 Eur;
- Viena para: 20 Eur;
- Viena diena be nakvynės: 11 Eur.

4. Vaikams nuo 10 iki 17 metų imtinai:
- Visa stovykla: 130 Eur;
- Savaitgalis (nuo penktadienio vakarienės): 46 Eur;
- Viena para: 24 Eur;
- Viena diena be nakvynės: 15 Eur.

Registracija į stovyklą vyks iki birželio 27 d.

Užsiregistravę gausite laišką – registracijos patvirtinimą su informacija, kur pervesti auką už stovyklavimą.

Pakvieskite savo šeimų narius ir bičiulius dalyvauti kartu! Stovykloje ne vienus metus yra stovyklavę ir sendraugių tėvai – tad paraginkite prisijungti bet kokio amžiaus suaugusiuosius. Vaikai iki 18 metų gali stovyklauti jei atvyksta kartu su tėvais ar kitais giminaičiais. Stovyklos metu tėvai ar globėjai bus pilnai atsakingi už savo vaikų priežiūrą.

Ieškome savanorių, kurie talkintų vaikų priežiūroje! (Kreiptis į Eleną Bučelytę el. p. e.bucelyte@gmail.com). Jeigu žinote, kas galėtų ir gebėtų apsiimti šią svarbią tarnystę, paraginkite susisiekti su Elena.

Nekantriai laukiame pasimatymo su Jumis stovykloje!

Džiaugiamės, kad stovyklą parėmė Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa ir dėl to vaikai galės stovyklauti pigiau.

Sendraugių ateitininkų informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.