Telšių kraštas turi naują dvasios vadą

2023-05-12

Share on Facebook0Share on Google+0

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Telšių vysk. Algirdo Jurevičiaus 2023 m. balandžio 4 d. dekretu Telšių vyskupijos ateitininkų dvasios vadu paskirtas kun. Donatas Litvinas. 

Ketvirtadienio vakare vyko pirmas Žemaitijos ateitininkų valdybos susirinkimas, kurio metu aptarta esama situacija kuopose, išsikelti nauji 2023 m. tikslai ir numatyti artimiausi renginiai.

Daugiau informacijos ČIA.

Dėkojame visiems, kurie lieka ištikimi ateitininkų idealams ir linkime gausios Dievo palaimos naujose pareigose ir darbuose!

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.