Tapk moksleivių ateitininkų vasaros akademijos vadovu!

2019-07-17

Share on Facebook0Share on Google+0

Tapk moksleivių ateitininkų vasaros akademijos vadovu!

 

Dar tik vidurvasaris, bet jau pats metas prisiminti, kad vasarą palydėti smagiausia akademijoje. Taigi kviečiame registruotis ir tapti

m o k s l e i v i ų  a t e i t i n i  n k ų  v a s a r o s  a k a d  e m i j o s   vadovais!

 

Akademija vyks rugpjūčio 25-29d.

Pasiruošimo kursuose visų lauksime dieną prieš akademiją – rugpjūčio 24-ąją.

 

Registracijos anketą pildyk iki rugpjūčio 1 d.

 

MAS akademijų komitetas

Už paramą dėkojame LKRŠ ir Jaunimo reikalų departamentui prie SADM

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.