Sveiki sulaukę šv. Velykų!

2020-04-12

Share on Facebook0Share on Google+0
3

Mieli Ateitininkai,

šių metų Didžioji savaitė ir šv. Velykų laukimas yra ypatingas, pasitinkamas sudėtingomis sąlygomis Bažnyčiai ir pasauliui.

Kaip Kristus turėjo pereiti kančios ir nukryžiavimo kelią, pasiaukodamas dėl žmonijos, taip dabar žmonija išgyvena kančios laikotarpį galynėdamasi su paslaptingo viruso skleidžiama tamsybe.

Tačiau mūsų tikėjimas teikia viltį ir stiprybę. Kaip Kristus nugalėjo tamsą ir žengė iš kapo, taip ir mes būkime tikri, kad vienybėje, remiami Jo, su malda ir lydimi bažnyčių varpų, mes visi drauge įveiksime šį etapą.

Sutvirtėjusi ir atlikusi sąžinės apyskaitą žmonija įžengs į gražesnį rytojų.

Su šv. Velykomis.

Justinas
AF pirmininkas

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.