Steigiamojo Seimo 100-mečio minėjimas

2020-05-14

Share on Facebook0Share on Google+0
Seimo misios (1)

Džiaugiamės, kad 2020-tieji LR Seimo paskelbti ateitininkų, o taip pat ir Steigiamojo Seimo metais!

Prieš 100 metų, 1920 m. gegužės 15 d., į pirmąjį Steigiamojo seimo posėdį susirinko 112 atstovų, iš kurių 59 priklausė krikščionių demokratų blokui. Šio bloko žymią dalį sudarė ateitininkai, jų ugdytojai.

Tarp jų:

  • Aleksandras Stulginskis – Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras;
  • Steigiamojo Seimo pirmininkas, LR prezidentas (1920-1926);
  • kun. Mykolas Krupavičius – Žemės ūkio ministras (1923-1926);
  • Vladas Jurgutis – Užsienio reikalų ministras ir Lietuvos banko organizatorius ir valdytojas (1922-1929), lito „tėvas“;
  • Kazys Bizauskas – Lietuvos diplomatas, Švietimo ministras (1920-1922), Lietuvos ūkio banko steigėjas;
  • Voldemaras Čarneckis – Lietuvos diplomatas, Susisiekimo ministras (1919-1920);
  • Marija Draugelytė-Galdikienė – pedagogė, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių katalikių moterų organizacijų steigėja, žurnalo „Moteris“ pirmoji redaktorė, Motinos dienos įteisinimo Lietuvoje iniciatorė.

Steigiamojo Seimo pirmininku išrenkamas ateitininkas, būsimas prezidentas Aleksandras Stulginskis. Vienbalsiai priimama rezoliucija: „Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos žmonių valią, proklamuoja esant atstatytą nepriklausomą Lietuvos valstybę kaip demokratinę respubliką etnologinėmis sienomis ir laisvą nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis valstybėmis.“ mintis iš „Ateities draugai“.

Kviečiame visus rytoj, gegužės 15 d., 12 val. stebėti tiesioginę šv. Mišių transliaciją iš Kauno ir drauge melstis už Lietuvą. Šv. Mišių litugijoje dalyvaus ir ateitininkai.

Šv. Mišių transliaciją stebėkite paspaudę šią nuorodą.

AF valdybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.