SKELBIAMA MOKSLEIVIŲ REGISTRACIJA Į MAVA’21

2021-07-19

Share on Facebook0Share on Google+0

Būsimus 8–12 klasių moksleivius ir pirmo kurso studentus kviečiame vasarą pabaigti moksleivių ateitininkų vasaros akademijoje „Tik Lietuva, tik Lietuvai, tik Lietuvą!“, vyksiančioje rugpjūčio 26 – 30 d. Biržuose.

Lietuva gali reikšti krepšinio komandą, kalbą, kraštą, tautą arba valstybę. Visa tai svarbu, bet kas svarbiausia?

Apie žymų laisvės kovotoją ateitininką Juozą Lukšą-Daumantą yra pasakyta: „Tik Lietuva, tik Lietuvai, tik Lietuvą!“ Lietuva jam buvo svarbiausias žodis įvardinant, koks jis žmogus yra. Lietuvai jis skyrė daugiausiai savo gyvenimo ir jėgų. Lietuvą jis mylėjo labiau nei savo gyvybę.

Šiais metais, kurie LR Seimo yra paskelbti Juozo Lukšos-Daumanto metais, imkimės atsakyti sau, kokios svarbos žodis yra Lietuva, kaip ją deramai kurti, kaip išmokti ją mylėti.

Šiuos klausimus gvildenti kviečiame vasaros akademijoje!

REGISTRACIJOS ANKETA

Norint patekti į akademiją reikia parašyti rašinį arba atlikti pasiūlytą alternatyvią užduotį.

8-10 kl.
Perskaityk St. Šalkauskio „Ateitininkų ideologijos“  ištrauką ir sukonspektuok: savais žodžiais išskirk, kas kiekvienoje pastraipoje buvo svarbu, įdomu, neaišku ir koks klausimas kilo (jei nekilo, sugalvok atvirą klausimą, kurį uždavus galėtum geriau suprasti pastraipoje plėtojamą temą).

Pastaba: žodis „lytis“ šiame tekste reiškia „formą“.

11-12 kl. ir pirmakursiai
Parašyk rašinį tema  „Lietuva tapo didi, nes žmonės ją mylėjo“. Remiantis G. K. Čestertono „Ortodoksijos“ ir St. Šalkauskio „Ateitininkų ideologijos“ ištraukomis:

  • Paaiškink, kaip G. K. Čestertonas supranta patriotizmą (jeigu cituoji, paaiškink savais žodžiais).
  • Apsvarstyk, kaip patriotizmas susijęs su meile.
  • Paaiškink, kaip St. Šalkauskis supranta patriotizmą. Kaip patriotizmas susijęs su katalikybe?
  • Palygink G. K. Čestertono ir St. Šalkauskio požiūrį: kas panašu, kas skiriasi ir susiek su rašinio tema.

Alternatyvi užduotis
Gąsdina rašinys? Perteik mintis įrašu Facebook’e! Laikykis tavo klasei nurodytos temos bei klausimų krypties.

Reikalavimai:

  • Įraše turėtų būti ne mažiau nei 450 žodžių. Įrašas gali būti pateiktas raštu arba vaizdo įrašu.
  • Įraše įtrauktos žymelės: #ateitininkai #mava.
  • Įrašas viešas.
  • Įrašo tekstas akademijų komitetui pateikiamas pagal rašinio apipavidalinimo reikalavimus gale įterpiant nuorodą į įrašą.

S V A R B U

Atlikdami vieną iš pateiktų užduočių nepamirškite atsižvelgti į  rašinio reikalavimus. Jūsų darbas neturėtų būti ilgesnis nei du A4 formato lapai (be titulinio lapo). Papildomų šaltinių naudojimas yra pagirtinas, tačiau perskaityti ir remtis pateikta literatūra – privaloma.

Jūsų paraiškos bei atliktos užduoties lauksime iki rugpjūčio 12 d. (imtinai) (dalyvių, stovyklaujančių II-oje Berčiūnų pamainoje, rašinių lauksime iki rugpjūčio 18d.) el. paštu akademijos@ateitis.lt (jas teikti gali 8-12 klasių moksleiviai bei pirmo kurso studentai). Vėluojantiems atsiųsti darbus bus taikomas papildomas 5 eurų mokestis.

DALYVIO AUKA

STANDARTINĖ aukos dydžio kategorija 62 Eur – davusiems ateitininko įžodį ir sumokėjusiems nario mokestį.

STANDARTINĖ + aukos dydžio kategorija 81 Eur – nedavusiems ateitininko įžodžio arba nemokantiems nario mokesčio.

NEGALINTIEMS MOKĖTI STANDARTINĖS* aukos dydžio kategorija 31 Eur – negalintiems mokėti jiems priskiriamos aukos.

DOSNI aukos dydžio kategorija 93 Eur – galintiems prisidėti daugiau.

*jei ir ši dalyvio auka yra kliūtis dalyvauti, kviečiame rašyti akademijos@ateitis.lt
Informacija apie dalyvių aukas:

Pasikeitė moksleivių ateitininkų akademijų aukų dydžių apskaičiavimo principas. Anksčiau apie 40 proc. renginio kainos kiekvienam dalyviui buvo dengiama organizatorių lėšomis.

Nuo šiol įvedamos keturios aukų dydžių kategorijos: STANDARTINĖ, STANDARTINĖ+, NEGALINTIEMS MOKĖTI STANDARTINĖS, DOSNI. STANDARTINĖ auka – tai pilna faktinė kaina už renginį vienam dalyviui; STANDARTINĖ+ auka – STANDARTINĖ auka plius papildomas mokestis apskaičiuojamas nuo akademijos savikainos; NEGALINTIEMS MOKĖTI STANDARTINĖS auka – 50 proc. nuo STANDARINĖS aukos; DOSNI auka skirta galintiems ir norintiems prisidėti daugiau.

Moksleiviai ateitininkai su įžodžiu už renginį mokės STANDARTINĘ auką. Moksleiviai be įžodžio mokės STANDARTINĖ+ auką. Moksleiviai negalintys mokėti jiems priskiriamos aukos, galės pasirinkti NEGALINTIEMS MOKĖTI STANDARTINĖS aukos dydį. Nuo šiol organizatoriai prisidės prie moksleivių, pasirinkusių mokėti NEGALINTIEMS MOKĖTI STANDARTINĖS aukos kategoriją, renginio kainos dalies. Tikime, kad tokiu būdu finansinė parama bus efektyviau teikiama, būtent tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

Turite klausimų? Parašykite akademijos@ateitis.lt.

MAS akademijų komitetas

Už paramą dėkojame Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvių katalikų religinei šalpai

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.