Sendraugių stovykla „KompASaS“

2018-07-24

Share on Facebook0Share on Google+0

Garbė Kristui!  

Sendraugius ir jų bičiulius kviečiame kartu praleisti nuostabią vasaros savaitę ateitininkų sendraugių stovykloje KompASaS, kuri vyks liepos 30 - rugpjūčio 5 dienomis.

Stovyklos  P R O G R A M A

Šiais metais stovykla vyks krašte, kuris yra už Lietuvos ribų, tačiau kuriame Lietuva ir lietuviškumas yra ypatingai gerai jaučiami – Punsko apylinkėse Lenkijoje, netoli Lietuvos sienos. Stovyklausime sodyboje ant ežero kranto, bendrausime su vietos lietuviais, pažinsime Punsko ir Seinų kraštą išvykose, dalinsimės žiniomis ir patirtimi vieni su kitais darbuotėse. Negalinčius stovyklauti visą savaitę kviečiame prisijungti savaitgaliui ar kitomis jums patogiomis dienomis.

Kaip ir kiekvienais metais, laukiamos tiek šeimos, tiek pavieniai stovyklautojai. Vaikai iki 18 metų gali stovyklauti jei atvyksta kartu su tėvais ar kitais giminaičiais.

Kviečiame registruotis iki liepos 5 d. užpildant šią anketą: KompASaS 2018 registracija. 

Stovyklautojai gali rinktis vieną iš trijų apgyvendinimo tipų: kambariuose (kambariai 2-4 vietų), sodybos šeimininkų palapinėse (palapinės šešiavietės, jose yra čiužiniai, bus duota patalynė) arba savo palapinėse su savo čiužiniais ir patalyne. Nuo pasirinkto apgyvendinimo tipo priklausys aukos dydis už stovyklą (sumos nurodytos eurais):

1 foto 2 foto

3 foto
DĖMESIO. Dalis vaikų stovyklavimo išlaidų finansuojama iš gautos paramos stovyklai. Paramos suma yra ribota, todėl ir lentelėse nurodytos kainos vaikų stovyklavimui gali būti taikomos ribotam vaikų skaičiui. Paskubėkite registruotis, nes vėliau vaikų stovyklavimo kaina gali kilti.

Jei turite klausimų, rašykite sendraugiai@ateitis.lt.

Už paramą stovyklai dėkojame Lietuvių katalikų religinei šalpai.

Sendraugių ateitininkų informacija

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.