Ruošiamės Suvažiavimui. Kandidatuok ir siūlyk!

2024-02-07

Share on Facebook0Share on Google+0

Mieli ateitininkai,

Kaip jau žinia, balandžio 6-7 dienomis Kaune vyks Ateitininkų federacijos Suvažiavimas. Rinksime ir naują primininką, ir naujas: valdybą, tarybą bei kontrolės komisiją. Raginame šiam rimtam įvykiui taip pat rimtai ir ruoštis.

Kviečiame Jus pagalvoti apie kandidatavimą į:

  • AF pirmininko pareigas*
  • AF valdybą**
  • AF tarybą
  • AF kontrolės komisiją

Apie savo kandidatūrą praneškite užpildydami šią anketą. Žinome, kad dažnai kandidatams būna nedrąsu kelti savo kandidatūrą, todėl raginame drąsiai siūlyti savo ir kitų organizacijos narių kandidatūras.

Kandidatūra į AF primininko poziciją turi būti iškelta iki kovo 6 d., t. y. likus ne daugiau negu mėnesiui iki Suvažiavimo (žr. AF įstatų 44 str. 3 d.).

Nors kandidatai į kitus AF organus gali būti keliami ir Suvažiavimo metu, kviečiame tai daryti kiek įmanoma anksčiau. Kad užtikrintume galimybę visiems organizacijos bendruomenės nariams susipažinti su kandidatais iki Suvažiavimo ir galėtume sudaryti lygias galimybes visiems kuo plačiau save pristatyti, kandidatūras teikti prašome iki tos pačios kovo 6 d.

Plačiau apie pozicijas ir jų veiklą skaitykite čia.

* AF pirmininku gali būti renkamas ne jaunesnis nei 25 m. amžiaus ir  bent 5 m. veiklos patirtį organizacijoje turintis kandidatas (žr. AF įstatų 44 str. 2 d.).

** AF valdyba pastaruosius metus dirba pasiskirsčiusi į keturias veiklos sritis (ugdymo, pastoracijos, turto valdymo, atstovavimo). Šis pasiteisinęs modelis lemia, kad keturi valdybos nariai išrinkti Suvažiavime kartu su savo pasirinktomis komandomis galės užtikrinti svarbių strateginių tikslų įgyvendinimą šioje srityje.

Pirmąjį impulsą – Brigitos Čiužaitės ir Vyčio Turonio pokalbį – galite rasti ČIA.

Už paramą dėkojame Jaunimo reikalų agentūrai prie SADM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Lietuvių katalikų religinei šalpai.

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.