Rašinių ir piešinių konkursas „Įkvėpti ateities“

2018-05-17

Share on Facebook0Share on Google+0
konkurso plakatas_1

Kadenciją baigusi Ateitininkų federacijos valdyba suvažiavimo metu pristatė rašinių ir piešinių konkursą „Įkvėpti ateities“.

Šio konkurso idėja – švenčiant Lietuvos valstybingumo šimtmečio jubiliejų, ugdyti patriotiškai nusiteikusius ateitininkus, pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į visuomeninę, kultūrinę, intelektinę bei pilietinę veiklą viešojoje erdvėje.

Konkurso tikslas – stiprinti moksleivių ir studentų ateitininkų gebėjimą mąstyti apie savo tėvynės ateitį, kūrybiškai perteikti Lietuvos meilę, polinkį tobulinti savo aplinką, gebėjimą įsipareigoti bendram tikslui ir atskleisti organizacijos naudą jų krikščioniškam gyvenimui.

Konkurso uždaviniai:

 • Apmąstant Tėvynės valstybingumo atkūrimo šimtmetį, savo kūrybines galias nukreipti į valstybės ir mūsų organizacijos ateities planavimą;
 • Sustiprinti mokinių ir studentų suvokimą apie istorijos sampratą ir krikščioniškas vertybes;
 • Lavinti mokinių ir studentų kūrybiškumą.

 

Konkurso dalyviai skirstomi į 4 amžiaus kategorijas:

1-4 klasių mokiniai;
5-8 klasių mokiniai;
9-12 klasių mokiniai;
Studentai.

REIKALAVIMAI DARBAMS

Reikalavimai rašiniams:

 • Kiekvienas dalyvis gali pateikti tik po vieną vienos rūšies darbą;
 • Rašinys turi būti originalus ir autentiškas;
 • Žanras neribojamas. Skatinama įvairovė: analitinis rašinys, publicistinis straipsnis, esė, eilėraštis ir kt.;
 • Rašinys neturi viršyti 4 lapų;
 • Rašinys turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba;
 • Pateikiant rašinį nurodomas autoriaus vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, darbo pavadinimas, kuopa/korporacija.
 • Šrifto dydis – 12, šriftas – „Times New Roman“.

 

Reikalavimai piešiniams:

 • Dydis neribojamas;
 • Piešinys gali būti kuriamas bet kokia technika;
 • Darbas privalo būti estetiškas, tvarkingas;
 • Kiekvienas dalyvis gali pateikti tik po vieną vienos rūšies darbą;
 • Pateikiant piešinį nurodomas autoriaus vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, darbo pavadinimas, kuopa/korporacija.

 

Kviečiame susipažinti su konkurso nuostatais (rasite apačioje) ir aktyviai dalyvauti.  Darbus reikia atsiųsti iki birželio 7 dienos adresu af@ateitis.lt.

Nugalėtojai bus paskelbti liepos 7 dieną Ateitininkų federacijos sąskrydžio metu ir apdovanoti diplomais bei piniginiais prizais. Geriausi rašiniai bus spausdinami žurnale „Ateitis“.

 

Ateities įkvėptas
AF sekretoriatas

 

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.