Prisijunkite prie iniciatyvos „Atminties neištremsi“

2023-06-08

Share on Facebook0Share on Google+0
Soc tinklų įrašai-06

Visoje šalyje minint 82-asias Gedulo ir vilties dienos metines, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kviečia visus susitikti aštuntąjį kartą surengtoje atminties akcijoje „Atminties neištremsi“, kuri keičia iki šiol „Ištark, išgirsk, išsaugok“ vardu žinoma iniciatyvą.

Jos metu nuo birželio 14 d. 13 val. iki birželio 15 d. 12 val. bus įprasminti tremtinių bei politinių kalinių likimai, perskaitant jų vardus, pavardes ir likimus (grįžo / negrįžo / likimas nežinomas).

Kviečiame ateitininkus ir visus kitus aktyviai dalyvauti skaitymuose.

Susitikime Vilniuje, Aukų gatvėje, ir įgarsinkime istoriją, įrodydami, kad atminties niekas neištremti negali.

Daugiau informacijos apie akcijas ir iniciatyvas kitose Lietuvos savivaldybėse galite rasti https://birzelio14.lt skiltyje „Savivaldybės“.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.