Praktinė AF suvažiavimo informacija | atnaujinta

2022-04-18

Share on Facebook0Share on Google+0
kvadratas ateitis.lt (3)

ATEITININKŲ FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS 2022 |  Balandžio 22-23 d., KAUNAS

 

Kviečiame ateitininkus šias dienas paskirti organizacijos reikalams ir dalyvauti renginyje, kuriame vyks visų valdymo organų: pirmininko, valdybos, tarybos, kontrolės komisijos, sąjungų valdybų rinkimai bei metinių veiklos atskaitų tvirtinimas.

Nuoširdžiai prašome dalintis šia žinia vieniems su kitais!

AF suvažiavimą pradėsime balandžio 22 d. (penktadienį) sąjungų suvažiavimais ir valdybų rinkimais.

Pagrindinė suvažiavimo diena – balandžio 23 d. ( šeštadienis). Renginio pradžia 9 val. registracija ir pasitikimo kava, 10 val.  šv. Mišios Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

Suvažiavimo PROGRAMA.

Kviečiame iki suvažiavimo apsvarstytikandidatavimą į AF valdymo organus ir iškelti savo kandidatūrą renginio metu.

Kviečiame susipažinti su VEIKLOS IR FINANSINE ATASKAITA 2021 M.

 

SUVAŽIAVIMO KAINA

Jaunučiams ir moksleiviams – 7 Eur
Studentams – 10 Eur
Sendraugiams – 15 Eur
Globėjams – 5 Eur

Dalyvio mokestį (iki balandžio 21 d.) perveskite į AF sąskaitą:
Swedbank
LT03 7300 0100 8655 9310
paskirtis: „Dalyvio mokestis Vardas Pavardė“.

Jei norite ir galite paremti AF suvažiavimą finansiškai, maloniai lauksime pervedant didesnę auką.

NAKVYNĖ

Dalyviai, registracijoje nurodę jog bus reikalinga nakvynė suvažiavimo metu, tikslią informaciją gaus el. paštu asmeniškai.

Jei pasikeitė planai dėl nakvynės suvažiavimo metu, informuokite el. paštu: af@ateitis.lt.

VYKSTANTIEMS AUTOMOBILIU

Kviečiame užpildyti kelionės lentelę ir į suvažiavimą vykti kartu!

REGISTRACIJA

Dar nespėjusius užsiregistruoti kviečiame užpildyti REGISTRACIJOS ANKETĄ.
Registracijos anketą būtina užpildyti ir savo balsą deleguojantiems nariams į sąjungų suvažiavimą.

ATSTOVAUK!

Įgaliotiniu (atstovu) gali būti AF nariai, susimokėję nario mokestį už 2022 metus. Įgaliotinis gali atstovauti iki dvidešimties AF narių, turinčių 14 metų ir susimokėjusių AF nario mokestį už 2021 m.

Žmogus, kuris renginyje nedalyvaus, bet nori, kad jo balsas būtų perleistas įgaliotiniui (atstovui) turi tam žmogui atsiųsti pasirašytą įgaliojimo formą ir užsiregistruoti į renginį.

Įgaliojimo forma (reikalinga žmonėms, kurie renginyje nedalyvaus).

Pareiškimas dėl atstovavimo (reikalingas žmogui, kuris atstovauja nedalyvaujančius).

BALSUOK

Primename, kad AF suvažiavimo metu balsuoti galės tie AF nariai, kurie yra susimokėję nario mokestį už 2022 metus. Dar nespėjusius to padaryti kviečiame nedelsti ir susimokėti iki balandžio 20 dienos. Jei nesate tikri, ar susimokėjote, kreipkitės af@ateitis.lt. Informacija apie nario mokestį. 

NORI DUOTI ĮŽODĮ?

Kviečiame visus AF kandidatus neatidėlioti ir duoti įžodį AF suvažiavimo šventinių šv. Mišių metu – įsipareigoti dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei bei uoliai eiti ateitininko pareigas.

Norinčius duoti įžodi prašome informuoti savo sąjungų valdybas iki balandžio 15 d. el. paštu:

 

Malda lydėkime artėjantį AF Suvažiavimą, kad Viešpaties malonės dėka susiburtų bendradarbių komandos, kurios galėtų atliepti organizacijos poreikius šiame laike ir kreiptų ateitininkiją pagal Dievo valią.

AF valdybos ir sekretoriato informacija

Renginį remia: Ateitininkų fondas, Lietuvių katalikų religinė šalpa, Jaunimo reikalų agentūrai prie SADM

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.