Pasaulio ateitininkų susitikimas vyks Vilniuje

2024-06-11

Share on Facebook0Share on Google+0

Visus pasaulio ateitininkus kviečiame į vakaronę Vilniuje!

Esame didelė organizacija, todėl progų susiburti visiems nėra taip ir daug. Tad, pasinaudokime puikia galimybe pagilinti bendrystę ir liepos 7 d., dieną po Lietuvos dainų šventės, susitikime Vilniaus Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70).

Melsimės, bendrausime, šoksime, dainuosime ir džiaugsimės vienas kitu bei Viešpačiu.

PROGRAMA
15:00 Šv. Mišios švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčioje, kurias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas
16:00 Atidarymas
16:30 Atskiros programos pagal sąjungas
18:00 Vakarienė
19:00 Lietuvių liaudies šokiai

REGISTRACIJA

Daugiau informacijos ČIA.

Už paramą dėkojame Lietuvių katalikų religinės šalpos fondui ir Lietuvių fondui.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.