Paruošta nauja Ateitininkų ugdymo koncepija

2024-05-07

Share on Facebook0Share on Google+0

Paskutiniame savo posėdyje Ateitininkų federacijos Taryba patvirtino ilgai ruoštą ir dar ilgiau lauktą programinį ateitininkiško ugdymo dokumentą - Ateitininkų ugdymo koncepciją (AUK). Su paruoštu dokumentu galima susipažinti čia.

Trumpai apie koncepciją:

Ateitininkų ugdymo koncepcijos akronimas labai simboliškas - AUK. Jis būtent ir nurodo, kokia kryptimi yra kviečiami augti visų kartų ir visų kraštų ateitininkai. Tikimės, kad AUK pasitarnaus visiems ateitininkams ir šia organizacija besidomintiems, o ypač ateitininkų ugdytojams - tėvams, globėjams, vadovams, organizuojantiems renginius ir einantiems atsakingas pareigas ateitininkijoje. Dokumente rasite aprašymą, kokį žmogų siekia išugdyti Ateitininkų federacija. Šiam tikslui pasiekti reikalinga išpildyti tam tikras sąlygas. Aprašymas, sudėtas į aiškią struktūrą, padės ugdytojams ir besiugdantiems atrasti, kokias sritis svarbu vystyti ugdant(is) ir tinkamai parinkti veiklos būdus šiems tikslams siekti. Tikime, kad dokumentas, kurio buvo laukiama bene 20-metį, ir kuris buvo aktyviai kuriamas pastaruosius ketverius metus ir patvirtintas AF tarybos 2024 m. kovo 27 d., nenuguls stalčiuose, o bus gyvas, vis ir vis peržvelgiamas prieš kuriant strategijas, organizuojant renginius, kuopų veiklos planavimą, metinių tikslų kėlimą šeimoje ir t. t.

Visas dokumentas:

AUK AFT patvirtinta 20240327

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.