SKELBIAMA MOKSLEIVIŲ REGISTRACIJA Į MAVA’22

2022-07-18

Share on Facebook0Share on Google+0

Mielas moksleivi,

 

Legendinis skulptorius Mikelandželas yra pasakęs: skulptūra jau visa yra marmuro luite dar prieš man pradedant darbą. Ji jau yra ten, man tereikia nuskaptuoti nereikalingą medžiagą.

Pamatyti akmens luite tobulą figūrą yra genialaus skulptoriaus gebėjimas. Mums reikalingas kitas gebėjimas – pamatyti savyje tobuliausią savo versiją. O tada atmesti, kas nereikalinga.

D ė m e s i o! Tau šitokį gebėjimą suteiksime šios vasaros akademijoje Kad aš tikrai būčiau aš, vyksiančioje rugpjūčio 24-28 d. Pumpėnuose.

Akademija bus skirta padėti pamatus, suprasti esminius dalykus apie save. Kam esu sukurtas ir koks mano gyvenimo tikslas? Kuo bet kokiu atveju turi remtis mano gyvenimo sprendimai? Kaip teisingai priimti dalykus, kurie tikrai yra mano, nors ir nėra tobuli?

Atvažiuok – pamatysi tai, ką reikia išgryninti, kad tu tikrai būtum tu.

 

U Ž D U O T Y S

Norint patekti į akademiją reikia užsiregistruoti  ir parašyti rašinį arba atlikti pasiūlytą alternatyvią užduotį ir įkelti iki rugpjūčio 5 d.

8-9 klasės

ŽMOGUS, KURIS TIKRAI TAPO SAVIMI.

Mus uždega ir pastiprina žmonės, kurie savo silpnybes arba gyvenimo sunkumus įveikė. Ar žinai tokį žmogų arba personažą?

Papasakok, atsakydamas į tris klausimus:

  • Kuo ir kam to žmogaus pavyzdys tave įkvepia? 
  • Su kokiu vidiniu ar išoriniu sunkumu tas žmogus turėjo kovoti? 
  • Kaip sunkumo priėmimas prisidėjo, kad tas žmogus tapo tikrai tuo, kuo dabar - patraukia kitus?

Rašinį rašyk perskaičius ištrauką iš Alexandre Havard knygos ,,Temperamentas ir charakteris” bei perklausius įkvepiančios Nick Vujcic kalbos.

 

10-12 klasės ir pirmakursiai

Žmones, kurie kitiems parodo kryptį, vadiname įvairiais vardais: žvaigždė, autoritetas, influenceris, šventasis. Pasvarstyk:

  • Kuo jie skiriasi?
  •  Kuo kiekvienas jų nusipelno kitų dėmesio?
  • Ir kuo kiekvienas iš jų praturtina arba nuskurdina juo sekančius žmones

Remdamiesi Benedikto XVI tekstu apie šventumą pasvarstykite, kokią gyvenimo kryptį teikia santykis su šventaisiais.

Alternatyvi užduotis

Gąsdina rašinys? Išsirink vieną šventąjį ir perskaityk jo paties parašytą tekstą (t. y. Wikipedia ar kiti šaltiniai, rašantys apie šventąjį, netinka). Pabandyk įsijausti į šio šventojo ,,kailį“ ir pirmu asmeniu atsakyk - kas mane daro manimi? Kitaip tariant, pristatyk, kaip išsiskleidė šio žmogaus  tikroji tapatybė, kokiu būdu šis šventasis tapo savimi.

Teįkvepia tave popiežiaus Benedikto XVI tekstas.

Reikalavimai:

  • Atsakymas turi remtis ne mažiau nei 20 psl. iš  pasirinkto šventojo parašyto teksto. Nepamiršk nurodyti teksto šaltinio prie naudotos literatūros.
  • Atsakymas turi būti pateiktas vaizdo įrašo formatu bei transkribuotas ir apipavidalintas pagal rašinio apipavidalinimo reikalavimus. Transkribuotoje versijoje reikia pateikti nuorodą į vaizdo įrašą (pavyzdžiui, Google disko, WeTransfer), o ne siųsti į akademijų komiteto el. paštą.
  • Atsakymas turėtų būti ne trumpesnis nei 450 žodžių.
  • Turintiems manoateitis.lt paskyrą privaloma įkelti vaizdo įrašą į Moksleivių ateitininkų sąjungos kanalą. Įrašo nuorodą reikia taip pat pateikti transkribuotoje vaizdo įrašo versijoje. SVARBU: tik manoateitis.lt nuorodos nepakanka, kadangi dauguma vertintojų neturi prieigos prie Moksleivių ateitininkų sąjungos kanalo.

 

S V A R B U

Atlikdami vieną iš pateiktų užduočių nepamirškite atsižvelgti į  rašinio reikalavimus. Jūsų rašinys turėtų būti bent 400 žodžių ilgio (be titulinio lapo ir literatūros sąrašo). Net ir remiantis kitais informacijos šaltiniais, prašome siekti savo žodžių ir minčių dėstymo stiliaus. Skatiname vengti citavimo. Jei jo nepavyksta išvengti, citata neturi būti ilgesnė nei sakinys.

Atlikdami vieną iš pateiktų užduočių nepamirškite atsižvelgti į rašinio apipavidalinimo reikalavimus.

Jūsų paraiškos bei atliktos užduoties lauksime iki rugpjūčio 5 d. imtinai (jas teikti gali 8-12 klasių moksleiviai bei pirmo kurso studentai). Vėluojantiems atsiųsti darbus bus taikomas papildomas 10 eurų mokestis.

TAIP PAT NORIME ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD NUO PAVASARIO YRA PASIKEITUSI RAŠINIŲ SIUNTIMO TVARKA – RAŠINIAI PRIIMAMI TIK UŽPILDANT ANKETĄ IR Į JĄ ĮKELIANT DARBĄ (SĖKMINGAI ĮKĖLUS SAVO DARBĄ, Į JŪSŲ EL. PAŠTĄ ATEIS UŽPILDYTOS ANKETOS KOPIJA). EL. PAŠTU ATSIŲSTI RAŠINIAI NEBUS VERTINAMI.

DĖMESIO! NAUJIENA: Pakviesk draugą į akademiją ir gauk nuolaidą.

Esame tikri, kad turi draugų su kuriais dar neteko pasidalinti akademijų gėriu. Tad šįsyk pasiūlymas tau: pakviesk draugą, dar nedalyvavusį akademijoje, sudalyvauti ir ir su draugu gauk 5 eurų nuolaidą dalyvio mokesčiui! Ir žinai ką? Nuolaidos sumuojamos! Paprastai tariant – kuo daugiau draugų pakviesti, tuo mažesnę dalyvio auką mokėsi!

Registracijos anketoje svarbu paminėti, draugo/draugų, kurį/kuriuos kvieti vardą ir pavardę. Nuolaida taikoma, jei abu dalyviai patenka į akademiją. Jei draugas neatvyksta į akademiją, nuolaida netaikoma.

DALYVIO AUKA:

STANDARTINĖ aukos dydžio kategorija 90 Eur – davusiems ateitininko įžodį ir sumokėjusiems nario mokestį.

STANDARTINĖ + aukos dydžio kategorija 117 Eur – nedavusiems ateitininko įžodžio arba nesumokėjusiems nario mokesčio už 2022 metus.

NEGALINTIEMS MOKĖTI STANDARTINĖS* aukos dydžio kategorija 45 Eur – negalintiems mokėti jiems priskiriamos aukos. Jokių finansinių galimybių įrodymų pateikti nereikia, galite pervesti sumažintą auką mūsų iš anksto neinformuojant.

DOSNI aukos dydžio kategorija 135 Eur – galintiems prisidėti daugiau.

*jei ir ši dalyvio auka yra kliūtis dalyvauti, kviečiame rašyti akademijos@ateitis.lt ir atrasime galimybę dar labiau sumažinti dalyvio auką.

Dalyviui, kuris be rimtos priežasties reikšmingai vėluoja atsiųsti akademijos užduotį, auka yra padidinama 10 Eur.

Dalyviui, kuris be rimtos priežasties reikšmingai vėluoja į akademiją, auka yra padidinta 5 eur.

Pakvietus draugą, kuris nėra dalyvavęs akademijoje, auka tiek pakvietusiam, tiek pakviestam dalyviams sumažinama 5 eur, jei abu dalyviai atvyksta į akademiją.

Iškilus klausimams drąsiai rašyk el. paštu: akademijos@ateitis.lt.

Už paramą dėkojame Jaunimo reikalų agentūrai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvių katalikų religinei šalpai bei Ateitininkų fondui.

Akademijų komitetas

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.