Moksleivių ateitininkų pavasario akademija!

2022-03-13

Share on Facebook0Share on Google+0

Mielas moksleivi, brangi moksleive!

 

Galbūt kasdienybėje kartais pamirštame pasidžiaugti laisve. Turbūt šiandieninis politinis kontekstas priverčia ne vieną įvertinti, kaip gera ją turėti, ir prisiminti, kad dabartinė laisvė neatsirado savaime – už ją reikėjo kovoti.

 

Šiemet švenčiame 50 metų nuo tada, kai grupė giliai tikinčių žmonių (tokių kaip kard. Sigitas Tamkevičius) nusprendė ne tyliai kentėti suvaržymus, bet garsiai apie juos skelbti, leisdami Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Už vis didesnę vidinę laisvę jie sumokėjo sulaukdami vis rimtesnių ir rimtesnių grasinimų, o galiausiai net ir ilgų nelaisvės metų. Dabar matome, kad tuometinė auka nenuėjo veltui, tačiau atliko didžiulį darbą: Lietuvai ir visam pasauliui parodė, kad didžiausia įmanoma nelaisvė yra prieš žmogaus sąžinę.

Nors šiandien esame daug laisvesni išpažinti savo tikėjimą, daugybė brolių ir seserų visame pasaulyje kenčia didelius persekiojimus. Ar esi apie tai girdėjęs? Ar pats susidūręs su neteisybe, gebėtum apie ją perduoti žinią?

Kiekviena Lietuvos katalikų bažnyčios kronika kviesdavo: „Perskaitęs duok kitam!“ Ir mes kviečiame Tave ne tik užsiregistruoti ir dalyvauti šioje akademijoje, bet ir perduoti šią žinią savo bičiuliui!

8–12 klasių moksleivių ir pirmo kurso studentų akademijoje „Stipresnė už baimę, svarbesnė už laisvę“, vyksiančioje balandžio 20–22 dieną Kaune. Registracija iki balandžio 8 d. čia.

U Ž D U O T Y S

1. PARAŠYKITE RAPORTĄ LAISVAJAM PASAULIUI APIE KRIKŠČIONIŲ PERSEKIOJIMĄ KONKREČIOJE ŠALYJE.

Katalikų Bažnyčios Kronikos tikslas buvo fiksuoti aiškius tikinčiųjų teisių pažeidimus, kurių netrūksta ir šiandieną. Tad kviečiame dalyvius pasidomėti apie krikščionių persekiojimą mūsų laikais. Pateiktuose šaltiniuose galite atrasti įvairios informacijos apie šiuo metu vykdomą krikščionių persekiojimą skirtingose pasaulio šalyse. Jūsų užduotis išsirinkti konkrečią šalį ir trumpai aprašyti, kokia religinė ir politinė šalies padėtis, už ką persekiojami krikščionys ir kokiais būdais varžomos jų laisvės. Galima remtis ne tik mūsų pateiktais šaltiniais. Prieš atliekant užduotį siūlome susipažinti su pateiktais pavyzdžiais iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidinių, kuriuose aprašomas tikinčiųjų persekiojimas sovietmečio Lietuvoje.

Šaltiniai apie krikščionių persekiojimą pasaulyje:

Keletas parinktų ištraukų iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos.

Su Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos kontekstu ir gimimu galite susipažinti ištraukoje iš kard. Sigito Tamkevičiaus SJ dienoraščių.

Visą Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos archyvą galima rasti čia.

Turinys 6 balai

  • Kokia religinė ir politinė šalies padėtis? (0–2 balai)
  • Už ką persekiojami krikščionys? (0–2 balai)
  • Kokiais būdais varžomos jų laisvės? (0–2 balai)

2 balai, kai išrenkami faktai, juos sugretinant, jungiant priežastiniais ryšiais ir papildant paaiškinimais.

1 balas, kai pateikiamas tik išvardijimas.

0 balų, kai neatskleidžiamas šis aspektas.

Gramatika 3 balai

Apipavidalinimas 1 balas

2. PARAŠYKITE ŠIŲ DIENŲ KRIKŠČIONIŲ PERSEKIOJIMO KRONIKOS ĮRAŠĄ.

Peržvelkite pateiktus išleistų Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos aprašytų persekiojimų pavyzdžius ir aprašykite vieną jums žinomą persekiojimo atvejį bet kurioje šalyje. Svarbu aprašyti pagal Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos stilių: trumpai, su detalėmis, paaiškinant, kokių veiksmų imtasi prieš krikščionis ir kodėl tokie veiksmai neteisingi.

Keletas parinktų ištraukų iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos.

Su Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos kontekstu ir gimimu galite susipažinti ištraukoje iš kard. Sigito Tamkevičiaus SJ dienoraščių.

Visą Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos archyvą galima rasti čia.

Turinys 6 balai

  • Aprašymas: kokios yra esminės įvykio detalės? (0–2 balai)
  • Vertinimas: kodėl šis atvejis gali būti laikomas persekiojimu dėl krikščioniško tikėjimo? (0–2 balai)
  • Argumentavimas: kodėl tokie veiksmai yra neteisingi net ir iš netikinčiojo pozicijos? (0–2 balai)

2 balai, kai duomenys arba argumentavimas yra nuosekliai išdėstomas, išryškinant tai, kas svarbiausia.

1 balas, kai kronikos skaitytojui kyla daugiau klausimų nei pasitikėjimo.

0 balų, kai neatskleidžiamas šis aspektas.

Gramatika 3 balai

Apipavidalinimas 1 balas

S V A R B U

Atlikdami vieną iš pateiktų užduočių nepamirškite atsižvelgti į  rašinio reikalavimus. Jūsų darbas turėtų būti 250-300 žodžių ilgio (be titulinio lapo). Net ir remiantis kitais informacijos šaltiniais, prašome siekti savo žodžių ir minčių dėstymo stiliaus. Skatiname vengti citavimo. Jei jo nepavyksta išvengti, citata neturi būti ilgesnė nei sakinys.

Atlikdami vieną iš pateiktų užduočių nepamirškite atsižvelgti į rašinio apipavidalinimo reikalavimus.

Jūsų paraiškos bei atliktos užduoties lauksime iki balandžio 8 d. 18 val. (jas teikti gali 8-12 klasių moksleiviai bei pirmo kurso studentai). Vėluojantiems atsiųsti darbus bus taikomas papildomas 10 eurų mokestis.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad keičiasi rašinių siuntimo tvarka – nuo dabar rašiniai priimami tik UŽPILDANT ANKETĄ ir į ją įkeliant darbą (sėkmingai įkėlus savo darbą, į jūsų el. paštą ateis užpildytos anketos kopija). El. paštu atsiųsti rašiniai nebus vertinami.

 

DALYVIO AUKA

STANDARTINĖ aukos dydžio kategorija 60 Eur – davusiems ateitininko įžodį ir sumokėjusiems nario mokestį.

STANDARTINĖ + aukos dydžio kategorija 80 Eur – nedavusiems ateitininko įžodžio arba nemokantiems nario mokesčio.

NEGALINTIEMS MOKĖTI STANDARTINĖS* aukos dydžio kategorija 30 Eur – negalintiems mokėti jiems priskiriamos aukos. Jokių finansinių galimybių įrodymų pateikti nereikia, galite pervesti sumažintą auką mūsų iš anksto neinformuojant.

DOSNI aukos dydžio kategorija 90 Eur – galintiems prisidėti daugiau.

*jei ir ši dalyvio auka yra kliūtis dalyvauti, kviečiame rašyti akademijos@ateitis.lt ir atrasime galimybę dar labiau sumažinti dalyvio auką.

Dalyviui, kuris be rimtos priežasties reikšmingai vėluoja atsiųsti akademijos užduotį, auka yra padidinama 10 Eur.

Dalyviui, kuris be rimtos priežasties reikšmingai vėluoja į akademiją, auka yra padidinta 5 eur.

-MAS akademijų komitetas

 

Už paramą dėkojame Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ateitininkų fondui, Lietuvių katalikų religinei šalpai ir Kauno miesto savivaldybei.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.