MAS kviečia į Advento akciją „Ateitis miškams“

2023-12-03

Share on Facebook0Share on Google+0

Mieli kuopų globėjai, pirmininkai ir nariai,

Jau visai netrukus prasidės vienas gražiausių metų laikotarpių – A D V E N T A S. Moksleivių sąjunga kasmet tradiciškai iškelia organizaciją bei kitus tikinčiuosius vienijantį tikslą, kurio siekiame viso Advento metu. Praėjuaisiais metais su akcija „Ateitis Ukrainai“ kartu surinkome net 2️⃣ 8️⃣ 6️⃣ 5️⃣ eurus! Su džiaugsmu ir viltimi, kad prisijungsite, pranešame šių metų adventinės labdaringos akcijos pavadinimą: 🌳ATEITIS MIŠKAMS🌲.

Dėl masinių medžių kirtimų nyksta miškai, o nykstant miškams, nyksta ir šių gyventojai. Dėl aktyvios žmogaus veiklos, 80% Lietuvos ploto sudariusios sengirės išnyko, o su jomis – ir daugelis jose gyvenusių rūšių.

Kviečiame drauge rinkti aukas, kurios bus perduotos „Sengirės fondui“, globojančiam mūsų mylimus Lietuvos miškus ir girias.

KĄ DARO SENGIRĖS FONDAS?

Sengirės komandą sudaro gausus mokslininkų bei profesionalų būrys, vienijamas bendro tikslo – atkurti senąsias Lietuvos girias bei tikėjimo, jog tik veikiant išvien pasiekiama didžių dalykų. Fondas išperka Lietuvos miškus, taip apsaugodamas juos ir jų gyventojus. Šiuo metu saugoma virš 97 ha senųjų miškų su visa gyvybe juose.

T A D, kviečiame visas ateitininkų kuopas jungtis ir rinkti aukas drauge! Registracijos nuoroda komentaruose 👇

INSTRUKCIJA KUOPOMS

🎄Kartu su kuopa iškepti kalėdinių sausainių ar prigaminti adventinių vainikų (puiki veikla šaltam gruodžio vakarui!).
🎄Supakuoti sausainius po kelis (priklausomai nuo jų dydžio) reprezentatyviose pakuotėse (tam puikai tiks kepimo popierius ar specialus pakavimo plastikas).
🎄Tuomet prisekite etiketę, ant jos surašyta informacija – kam žmogus paaukojo.
🎄Kai atsispausdinsite etiketes, sulenkite jas per vidurį (knygelės principu), tekstas turi būti vidinėje atviruko pusėje. Etikečių dizainas spausdinimui prisegtas prie laiško.
🎄Pardavinėti (dalinti už auką:) sausainius sekmadieniais, po šv. Mišių, kunigas skelbimų metu gali pranešti, kad bažnyčios gale bus renkamos aukos miškų išsaugojimui ir bus galima įsigyti adventinių dovanėlių.

Surinktas aukas perveskite į šią sąskaitą:
Ateitininkų federacija
LT447300010002256066
AB Swedbank Paskirtis: ATEITIS MIŠKAMS <kuopos pavadinimas>   

Akcija vyks iki gruodžio 22 dienos. Jei kils klausimų, drąsiai kreipkitės į mus laišku mas@ateitis.lt

Gražaus Advento jums linki MAS valdyba

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.