LR Seime įsteigta Laikinoji bendradarbiavimo su AF grupė

2023-12-08

Share on Facebook0Share on Google+0

Gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime įkurta Laikinoji bendradarbiavimo su Ateitininkų federacija – viena seniausių ir gausiausių organizacijų Lietuvoje – grupė. Jos steigimo protokolą pasirašė dvidešimt trys Seimo nariai iš skirtingų frakcijų. Pirmininku išrinktas buvęs LR Užsienio reikalų ministras, Seimo narys Audronius Ažubalis, o pavaduotoja – Seimo narė Asta Kubilienė. Bendradarbiavimo grupę sudaro daug garbių parlamentarų: šios ir ankstesnių Vyriausybių nariai, mokslų daktarai, akademikai, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas ir kt.

Pasak Ateitininkų federacijos Bendruomenės ir atstovavimo kabineto pirmininko Aisčio Stalaučinsko:

Grupės įsteigimas – svarbus žingsnis stiprinant organizacijos pozicijas viešajame diskurse. Prasidėjęs oficialus bendradarbiavimas su LR Seimu – nauja galimybė pristatyti savo idėjas, pozicijas, diskutuoti ir dalyvauti Lietuvos kūrimo darbe. Tai – vienas svarbiausių Bendruomenės ir atstovavimo kabineto tikslų šioje AF valdybos kadencijoje. Grupės formate planuojame bendrus renginius, spaudos konferencijas ir diskusijas su Seimo nariais, kuriose galimybę dalyvauti turės kiekvienas aktyvus ateitininkas.

Bendradarbiavimu džiaugėsi ir grupės pirmininkas A. Ažubalis:

Viliuosi, kad draugystė su Ateitininkų federacija paskatins Seimo narius nelikti abejingais ateitininkų pasaulėžiūros atstovavimui Seime, kurioje esminę vietą užima katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo, šeimyniškumo principai.

Lietuvos Respublikos Seimo pranešime žiniasklaidai primenama, kad ateitininkų istorinis indėlis ir pavyzdys atkuriant bei kuriant Lietuvos valstybę, ginant jos laisvę ir nepriklausomybę liudija apie šios organizacijos išskirtinumą. Lietuvos ateitininkų gretose susiformavo tokios iškilios asmenybės kaip Juozas Lukša-Daumantas, Antanas Maceina, Stasys Šalkauskis, Juozas Girnius, Nepriklausomybės Akto signatarai Pranas Dovydaitis, Kazys Bizauskas, Respublikos Prezidentas Antanas Stulginskis ir kt. Neatsitiktinai 2024 m. Lietuvos valstybės Laisvės premija atiteks rezistentui, ateitininkui Petrui Plumpai.

Grupės įsteigimo svarbą pažymėjo ir pirmininko pavaduotoja Asta Kubilienė:

Ateitininkų istoriniai nuopelnai Lietuvos valstybingumui nekelia abejonių, o šios organizacijos veikla ugdant jaunimą ir formuojant Lietuvos pilietinės visuomenės intelektualinį stuburą daro įspūdį ir šiandien. Tikiu, kad šios grupės įsteigimas atvers naujas galimybes viešajį diskursą pakelti į naują lygį. Todėl kviečiu visus parlamentarus, kuriems artimi ateitininkų idealai jungtis į šią Seimo narių ir Ateitininkų federacijos bendradarbiavimo grupę.

Ateitininkų federacija yra viso gyvenimo organizacija, pagrindinį savo dėmesį skirianti ateities (ir šiandienos) lyderių ugdymui.

LR Seimo pranešimą žiniasklaidai galite rasti čia, o grupės narių sąrašą – čia.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.