Kviečiame į moksleivių vasaros akademiją

2023-07-31

Share on Facebook0Share on Google+0
IG  kvadratas  Ateitininkų federacija

Mielas moksleivi,

G. K. Čestertonas rašė:

tikras karys kovoja ne dėl neapykantos tam, kas priešais jį, bet dėl meilės tam, ką palieka už savęs.

Nepraeina nei dienos, kai neišgirstame žinių iš fronto linijų Ukrainoje. Savaime aišku, kad karas – tai nusikaltimas žmogiškumui. Kita vertus, žmogus privalo ginti tai, kas brangu. Kyla klausimas: kokia turėtų būti krikščionio pozicija šio ir kitų karinių konfliktų akivaizdoje?

T o d ė l  perfrazuojame garsiąją Dievo tarno M. Reinio mintį ir kviečiame į vasaros akademiją Tos tautos miršta, dėl kurių niekas nemiršta, vyksiančią rugpjūčio 23-27 d. Berčiūnuose. Čia kartu mąstysime apie krikščionio laikyseną karo akivaizdoje, kalbėsime apie teisingo karo doktriną, apie tautos ir valstybės gimimą. Laukiame ir tavęs!

U Ž D U O T IS

Norint patekti į akademiją, reikia  užsiregistruoti ir parašyti rašinį ir įkelti iki rugpjūčio 10 d. Akademijoje dalyvaujantys pirmą kartą rašinio gali nerašyti.

8-9 klasės

SURASK SAVO HEROJŲ UKRAINOS KARE

Katalikų Bažnyčioje viena iš skelbimo palaimintuoju sąlygų – herojiškų dorybių pademonstravimas. Surask atvejį, kai konkretus žmogus ar žmonių grupė herojiškai pasielgė Ukrainos kare. (Galbūt tai ateities šventieji?) Remdamasis Katalikų Bažnyčios katekizmo punktais apie dorybes ir pal. Jurgio Matulaičio tekstu apie šventumą paaiškink, kodėl šis poelgis yra herojiškas.

Papildomas šaltinis – tinklalaidė su arkivysk. V. Kulboku apie jo patirtį Kyjive prasidėjus karui.

10-12 klasės ir pirmakursiai

ŽUDYTI – NUODĖMĖ. O KARE?

Šio rašinio tikslas yra suvokti, koks yra Katalikų Bažnyčios požiūris į karą, o tam reikia suprasti teisingo karo doktriną.

Orientaciniai klausimai, kurie padės atsakyti į rašinio klausimą. Skaityk nurodytus tekstus ir atsakyk:

1.  Kokios, anot Katalikų Bažnyčios, yra sąlygos, kad karas būtų teisingas? (interviu ir katekizmas)

2.  Ką reiškia įsakymas „nežudyk“? (katekizmo nuoroda)

3.  Ką supratai paskaitęs katekizmą ir interviu apie teisingo karo doktriną? Kas tave nustebino, sudomino? Pakomentuok kuo ar kodėl.

Naudokis šiais dviem straipsniais apie teisingo karo doktriną:

1-as straipsnis

2-as straipsnis

Katalikų Bažnyčios katekizmo ištrauka (žiūrėti nuo pastraipos numerio 2302 iki 2538). Jei tekste cituojamas ar perfrazuojamas katekizmas reikia dėti nuorodą žymint taip: pvz., (KBK 2309).

S V A R B U

Atlikdamas vieną iš pateiktų užduočių, nepamiršk atsižvelgti į  rašinio reikalavimus. Tavo rašinys turėtų būti bent 400 žodžių ilgio (be titulinio lapo ir literatūros sąrašo). Net ir remiantis kitais informacijos šaltiniais, prašome siekti savo žodžių ir minčių dėstymo stiliaus. Skatiname vengti citavimo. Jei nepavyksta, citata neturi būti ilgesnė nei sakinys. Taip pat, raginame užduotį atlikti atsakingai ir pasistengti, nes geriausi rašytojai bus apdovanoti kelialapiu į MARA'23!

Atlikdamas vieną iš pateiktų užduočių, nepamiršk atsižvelgti į rašinio apipavidalinimo reikalavimus.

Tavo paraiškos bei atliktos užduoties lauksime iki rugpjūčio 10 d. imtinai (jas teikti gali 8-12 klasių moksleiviai bei pirmo kurso studentai). Vėluojantiems atsiųsti darbus iki 10 dienos, bus taikomas papildomas 10 EUR mokestis. Veluojantiems iki 14 dienos - papildomas 20 EUR mokestis. Rašiniai priimami tik iki rugpjūčio 16 dienos.

DALYVIO AUKA:

STANDARTINĖ aukos dydžio kategorija 170 eur – davusiems ateitininko įžodį ir sumokėjusiems nario mokestį.

STANDARTINĖ + aukos dydžio kategorija 220 eur – nedavusiems ateitininko įžodžio arba nesumokėjusiems nario mokesčio už 2023 metus.

DOSNI aukos dydžio kategorija 255 eur – galintiems prisidėti daugiau.

Jei dalyvio auka yra kliūtis dalyvauti, kviečiame rašyti akademijos@ateitis.lt ir atrasime galimybę sumažinti dalyvio auką.

Dalyviui, kuris be rimtos priežasties vėluoja atsiųsti akademijos užduotį, auka yra padidinama 10 Eur.

Dalyviui, kuris be rimtos priežasties reikšmingai vėluoja į akademiją, auka yra padidinta 5 eur.

Iškilus klausimams drąsiai rašyk el. paštu: akademijos@ateitis.lt

Už paramą dėkojame Jaunimo reikalų agentūrai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvių katalikų religinei šalpai, Ateitininkų fondui, Britų talpai bei NVO fondui (valstybės biudžeto lėšos).

Akademijų komitetas

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.