Kviečiame į MARA – moksleivių ateitininkų rudens akademiją!

2020-10-02

Share on Facebook0Share on Google+0
ateitis.lt (2)

Kviečiame į MARA - moksleivių ateitininkų rudens akademiją, vyksiančią Marijampolėje spalio 24-27 dienomis.

Akademijos tema - D i d ž i a d v a s i š k u m a s

kad būtum lyderis

Pabandyk vienam ar kitam bendraklasiui, kad ir menkiau pažįstamam, bent kiek saugesnėje aplinkoje užduoti klausimą: „Apie ką svajoji? Kuo norėtum būti?“ Nustebsi. Vietoj įprasto kalbėjimo apie nieką arba apie kasdienybę išgirsi šį tą įdomaus, asmeniško ir tikro. Jo veidas pasidarys gyvesnis, nes jis prisimins, kokių gražių ir gerų dalykų siekia, sąmoningai arba mažiau pagalvodamas.

Šitaip tu įkvėpsi kitam didžiadvasiškumo, o pats būsi tikras lyderis. Gebėjimas aktyvuoti kitus mums yra būtinas. Nereikia kalbėti apie lyderystę kaip apie vadovavimą tautoms ar minioms, verčiau dera įsisąmoninti, kiek daug gero galime padaryti šiam pasauliui tobulindami save ir didžiadvasiškumui įkvėpdami kitus.

O artimiausias didingas dalykas, kurio reikia tavo šauniam gyvenimui, žinoma, yra akademija! Į ją kviečiame 8-12 klasių moksleivius bei 1 kurso studentus. Susitikime džiaugtis rudeniu gražiojoje Marijampolėje!

REGISTRACIJOS ANKETA

Norint patekti į akademiją reikia parašyti rašinį arba atlikti kūrybinę užduotį.

8 klasė

Aštuntokai vietoj rašinio turi išsamiai ir argumentuotai atsakyti į šiuos tris klausimus. Viename atsakyme turėtų būti apie 150 žodžių.

-       Kas yra asmenybė ir kodėl ją reikia tobulinti?

-       Kodėl ateitininkas privalo skaityti pasaulėžiūrines knygas?

-       Kokias knygas aš skaitau ir kuo jos mane augina?

9-10 klasės

,,JEIGU SVEIKINATE TIK SAVO BROLIUS, KUO GI VIRŠIJATE KITUS?” Mt. 5,47

,,Viešpats mus priverčia suprasti, kad realybėje mes ir toliau gyvename pagonių stiliumi: mes atitinkamai kviečiame tik tuos, kurie priims mūsų kvietimą; mes duodame tik jeigu gauname atgal. Jis pakviečia mus prie savo stalo, mus, kurie esame nevykėliai, akli ir kurti, jis pakviečia mus, kurie nieko neturime jam ką duoti”. Popiežius Benediktas XVI

Kaip suprantate šią mintį? Ką reiškia duoti? Kaip gebėti ne tik savo artimiausiuose žmonėse pažadinti geresniąsias savybes? Ar kartais bendraujame su žmonėmis, kurie yra visiškai skirtingi mums? Ar verta stengtis būti maloniems su žmonėmis, kurie neteikia mums jokios apčiuopiamos naudos ar gali mus atstumti, įskaudinti? Ar neturėtumėm gebėti parodyti kitokį bendravimo būdą?

KAS VADOVAUJA LYDERIAMS?

Kitus vesti lyderis gali tik kai pats yra vedamas ir klauso sąžinės. Kodėl svarbu, kad lyderiai klausytų savo sąžinės?

,,Mes klausome Kristaus ne todėl, kad Jis taip nori, o todėl, kad Jis reikalauja iš mūsų to, ko reikalauja iš mūsų ir mūsų pačių prigimtis (sąžinė). Juk pagal Jį esame sukurti, todėl Jo norai yra ir mūsų norai. Neklausyti Kristaus reiškia neklausyti esmingiausiojo savo paties aš”. Kun. A. Narbekovas

Ar sutinkate su tokiu teiginiu? Kas nutinka, kai kokie nors lyderiai klauso tik savęs? Kodėl žmonijai duota 10 dievo įsakymų?

11-12 klasės

KASDIENINĖ LYDERYSTĖ: MITAS AR TIKROVĖ?

Kaip sako A. Havardas, didžiadvasiškumas yra dorybė suprasti tau dovanoto gyvenimo didingumą ir siekti didžių dalykų. O tas, kuris šitai suprasdamas geba pažadinti tai ir kituose, yra tikras lyderis. Didžiadvasiškumas ir nuolankumas išskiriamos kaip esminės lyderio dorybės. Ar įmanoma jas praktikuoti kiekvienam žmogui? Kaip jas paversti mūsų kasdienybės dalimi?

Rašinį rašyk perskaičius ištrauką iš A. Havardo knygos ,,Sukurti dideliems dalykams”.

Pirmakursiai

Parašykite esė, aptardami toliau nurodytus klausimus:

-       Kaip aš prisidedu prie ateitininkų kūrimo?

-       Ar tikrai tikiu ateitininkų idėjomis?

-       Ar jos nėra ,,naivios”?

-       Koks turėtų būti geras ateitininkas lyderis?

Į šiuos klausimus atsakyti padės ateitininko, filosofo Juozo Girniaus knygos ,,Idealas ir laikas” skyrelis ,,Idealizmas kaip gyvosios dvasios pagrindas”.

S V A R B U

Atlikdami vieną iš pateiktų užduočių nepamirškite atsižvelgti į  rašinio reikalavimus. Jūsų darbas neturėtų būti ilgesnis nei du A4 formato lapai (be titulinio lapo). Papildomų šaltinių naudojimas yra pagirtinas, tačiau perskaityti ir remtis pateikta literatūra – privaloma.

Jūsų paraiškos bei atliktos užduoties lauksime iki spalio 14 d. (imtinai) el. paštu akademijos@ateitis.lt (jas teikti gali 8-12 klasių moksleiviai bei pirmo kurso studentai). Vėluojantiems atsiųsti darbus bus taikomas papildomas 5 eurų mokestis.

DALYVIO AUKA BUS PASKELBIAMA GREITAI.

Turite klausimų? Parašykite akademijos@ateitis.lt.

 

Moksleivių ateitininkų akademijų komitetas

Už paramą dėkojame:

Lietuvių katalikų religinei šalpai, Ateitininkų fondui

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.