KREIPIMASIS Į BROLIUS IR SESERIS UKRAINIEČIUS

2022-02-24

Share on Facebook0Share on Google+0

KREIPIMASIS Į BROLIUS IR SESERIS UKRAINIEČIUS

2022-02-24

Vilnius

J. E. Ukrainos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadoriau Lietuvoje Petro Beshta,

Brangūs broliai ir seserys ukrainiečiai,

Seniausios Lietuvoje patriotinės jaunimo organizacijos – Ateitininkų federacijos – vardu reiškiame solidarumą su jumis šią sunkią valandą, kai puolama Ukraina, o su ja ir visas Vakarų pasaulis. Esate mūsų darbuose, mintyse ir maldose.

Šiandien visa Lietuva – ne tik mūsų valstybiniai pastatai bei mūsų socialiniai tinklai, bet ir mūsų širdys nusidažė Ukrainos vėliavos spalvomis. Mėlyna ir geltona šiandien visam pasauliui simbolizuoja laisvę, demokratiją, žmogiškumą. Todėl jūsų kova yra ir mūsų kova. Kovojate už viso regiono, žemyno saugumą, už pasaulio tvarką. Už tai esame ir liksime amžinai dėkingi.

Ne kartą Lietuvos istorijoje ir mums teko susidurti su brutalia Rusijos jėga, jos ekspansiniais siekiais. Ne kartą, nors gerokai mažiau skaitlingi ir silpniau ginkluoti, mes stojome į žūtbūtinį mūšį su priešu, kuris šiandien atėjo neprašytas ir į jūsų namus. Ateitininkija buvo daugelio šių kovų centre ir niekada nenuleido galvos, drąsiai žvelgdama okupantams į akis. Šiandien gėrimės jūsų drąsa ir tvirtai tikime, kad kiekvienas tironas, kuris net ir kiečiausiu kumščiu mėgina atimti ar paminti laisvę, galiausiai sužlugs.

Savo organizacijos vardu šiuo sunkiu metu linkime jums stiprybės ir remiame visas mūsų valstybės bei Vakarų šalių iniciatyvas, skirtas palaikyti kovojančią Ukrainą ir jos žmones. Lietuva, kartu su visu demokratiniu pasauliu, stovi jūsų užnugaryje ir darys viską, kad jūs atsilaikytumėte.

Meldžiamės, kad Dievas globotų kiekvieną Ukrainos žmogų. Prašome Gailestingojo Jėzaus ir Jo Motinos Mergelės Marijos, Taikos karalienės, ypatingos malonės ir užtarimo kiekvienam iš jūsų. Tikime, kad jūsų pusėje šiandien kovoja visa Dangaus karalija.

 
Ateitininkų federacijos pirmininkas Vytis Turonis

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.