Kongresas – atšaukiamas, bet rinkimai įvyks!

2020-05-04

Share on Facebook0Share on Google+0
Blue and Green Business Advisory Coronavirus Awareness Facebook Post (2)

Informuojame, kad Ateitininkų federacijos (toliau – AF) taryba atšaukia jubiliejinį XVII AF kongresą, kuris turėjo vykti 2020 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 2 d. ir numato jį skelbti ateityje. Atšaukiama ir AF Atstovų konferencija, kuri turėjo vykti gegužės 23 d.

2020 metais AF numato visų valdymo organų: pirmininko, valdybos, tarybos, kontrolės komisija rinkimus bei sąjungų suvažiavimus. Pranešame, kad net ir atšaukus kongresą – rinkimai yra organizuojami.

1. AF valdyba šaukia neeilinį AF suvažiavimą Vilniuje 2020 m. rugpjūčio 1 d. su išankstinio balsavimo galimybe. 

2. Išankstinis balsavimas
Išankstinio balsavimo raštu galimybė yra suteikiama tikriesiems AF nariams (davusiems įžodį ir susimokėjusiems nario mokestį už 2020 metus), kurie dėl įvairių priežasčių negalės dalyvauti neeiliniame suvažiavime. Birželio 1 d. viešai bus paskelbti visi kandidatai į visus valdymo organus. Neeilinio suvažiavimo metu galimybės į kandidatų sąrašus įtraukti naujus asmenis nebus. Liepos 1 d. visi, kurie bus išreiškę norą balsuoti išanksto, gaus vokus su iš ankstinio balsavimo biuleteniais. Biuleteniai bus laikomi galiojančiais, jeigu bus užpildyti tvarkingai ir atsiųsti į AF sekretoriatą iki liepos 30 d.

3. Kandidatavimas į AF valdymo organus
Visi kandidatai į valdymo organus turi pareikšti norą užpildydami šią anketą iki gegužės 25 d. Anketoje galima išreikšti norą kandidatuoti pačiam arba iškelti asmenį į kandidatus (su iškeltu asmeniu į kandidatus susisieks AF sekretoriatas).

REGISTRACIJOS 

Registracijos anketos į neeilinį suvažiavimą bei į išankstinį balsavimą bus paskelbtos birželio 1 d.!

2020 metai yra LR Seimo paskelbti Ateitininkų metais! Kviečiame kiekvieną į šių metų rinkimus pažvelgti kaip į naują etapą ir būti drąsiems prisiimti atsakomybę ir kurti šią organizaciją.

Atsiliepkime į kvietimą kurti.

DATOS

  • Gegužės 3–20 d. keliami kandidatai
  • Birželio 1 d. skelbiamos registracijos, pristatomi visi kandidatai
  • Liepos 1–30 d. išankstinis balsavimas
  • Rugpjūčio 1 d. neeilinis suvažiavimas

 

Ateitininkų federacijos valdybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.