kandidatas į pirmininko poziciją

2022-03-23

Share on Facebook0Share on Google+0
AF suvažiavimas 2022 (1)

Kovo 23 dieną savo kandidatūrą į AF pirmininko poziciją Ateitininkų federacijos suvažiavime 2022 išreiškė vytis turonis

AF suvažiavimas 2022

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.