Įvyko Ateitininkų federacijos suvažiavimas

2022-04-25

Share on Facebook0Share on Google+0

2022 m. balandžio 22-23 dienomis Kaune vyko Ateitininkų federacijos suvažiavimas.

Ateitininkų suvažiavimas prasidėjo sąjungų valdybų veiklos ataskaitų pristatymais bei rinkimais į naująją valdybą.

DSCF3868

Į MAS valdybą išrinkti: Matas Bandzevičius, Eglė Mykolaitytė, Izabelė Motūzaitė, Anelė Urbaitė, Eimantė Vaitekaitytė, Viltė Vozbutaitė, Balys Žalneravičius.
Į SAS valdybą išrinkti: Deimantė Auksinaitė, Andrius Dunčia, Ignas Kriaučiūnas, Marija Stalaučinskaitė, Aušrinė Žilionytė.
Į ASS valdybą išrinkti: Aliutė Malinauskienė, Gediminas Plečkaitis, Vaidotas Vaičaitis.

Po rinkimų šventiškai nusiteikę suvažiavimo atstovai dalyvavo protmūšyje apie ateitininkus „Ko nežino Pakštas?“. Džiaugiamės šia galimybe susipažinti geriau vienas su kitu ir buvimą bendrystėje su Moksleivių, Studentų bei Sendraugių sąjungų nariais.

Antroji suvažiavimo diena prasidėjo šv. Mišiomis, kurių metu dvasios vadas arkivyskupas Gintaras Grušas padrąsino suvažiavimo dalyvius naujai išgirsti mūsų misiją ir su džiaugsmu eiti į visą pasaulį ir skelbti evangeliją.

AF pirmininkas Vytis Turonis atidarė suvažiavimą mintimi, jog jokia karalystė negali išsilaikyti be tvirtovių, tad turim ruošti bendruomenę – padaryti vietos naujiems nariams ir atsiversti, kad atrastume savo brolį ir sesę.

Brigita Čiužaitė pasidžiaugė, jog per praėjusius 2021 metus padidėjo projektinis finansavimas! Kontrolės komisija akcentavo, jog sekretoriatas atsižvelgė į ankstesnės Kontrolės komisijos pastabas ir dirbo efektyviai.

Kandidatas į AF pirmininko poziciją Vytis Turonis paragino suvažiavimo dalyvius atsakingai pasirinkti, ar nariai pritaria pradėtai organizacijos veiklos krypčiai ir atkreipė dėmesį, jog neturime prabangos irti irklų į skirtingas puses. Kalbėdamas apie organizacijos stiprybę Vytis paminėjo, jog ateitininkai yra diplomatai, formuojantys Lietuvos stuburą, tik turime drąsiau šiai veiklai pasiryžti.

Antrai kadencijai į AF pirmininkus išrinktas Vytis Turonis.

Į AF valdybą išrinkti: Emilija Agota Kucinienė, Tomas Pilkis, Aistis Stalaučinskas, Liudvika Streikutė.
Į AF tarybą išrinkti: Vidas Abraitis, Julija Braukylienė, Vygantas Malinauskas, Artūras Stambrauskas, Živilė Urbienė.
Į Kontrolės komisiją išrinkti: Vidas Čaikauskas, Renatas Pocius, Tomas Urba.

Taip pat norime pasidžiaugti ir sveikiname naujus įžodininkus: Balys Žalneravičius (MAS), Anelė Urbaitė (MAS), Lukas Jusas (SAS), Rapolas Urbonas (SAS), Kostas Stalaučinskas (SAS), Ligita Visockytė (ASS), Vilma Grušienė (ASS), Aušra Pocienė (ASS), Renatas Pocius (ASS).

Lai Viešpats padeda visa atnaujinti Kristuje!

AF sekretoriato informacija

Renginį remia: Ateitininkų fondas, Lietuvių katalikų religinė šalpa, Jaunimo reikalų agentūrai prie SADM

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.