Įvyko Ateitininkų federacijos strateginis savaitgalis

2021-12-09

Share on Facebook0Share on Google+0

Gruodžio 4-5 dienomis, daugiau nei 30 ateitininkų iš skirtingų AF vienetų susitiko strateginiame savaitgalyje Dzūkijoje.

 

Džiaugiamės turiningu savaitgaliu, kuriame buvo apžvelgta Ateitininkų federacijos strategija 2021-2026 m., pristatyti nuveikti darbai ir ateities vizijos, iškelti tarpiniai ir galutiniai tikslai.

Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Mt 11, 25–30

Dėkojame savaitgalio moderatoriui Martynas Pilkis ir visiems prisidėjusiems!

Siunčiam žiemiškus linkėjimus!

Dėkojame renginio rėmėjams: Lietuvių katalikų religinė šalpa, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM, Ateitininkų fondas, Vilniaus miesto savivaldybė, NVO fondas.

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.