Įvyko Ateitininkų federacijos neeilinis suvažiavimas

2020-08-03

Share on Facebook0Share on Google+0
F1__4689_edited

Seniausia jaunimo organizacija Lietuvoje – Ateitininkų federacija (AF) – švęsdama Ateitininkų metus ir 110 metų organizacijos įkūrimo sukaktį, susirinko į neeilinį suvažiavimą. Jo metu Vilniaus universiteto Mažojoje auloje 150 organizacijos narių iš visos Lietuvos išrinko ir organizacijos pirmininką – juo tapo ateitininkas teisininkas Vytis Turonis.

F2__8862_edited„Iš tikrųjų didelė atsakomybė užgriuvo pečius šiandien. Prisipažinsiu – dreba kinkos pagalvojus apie visus laukiančius iššūkius. Bet visgi pasitikime Dievu ir aš tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad tie artimiausi iššūkiai, su kuriais mes susidursime –  kad visa tai bus lengvai įveikta. Šiandien ateiname kurti – kurti Lietuvai, kurti sau, kurti bendrąjį gėrį mūsų tautai ir kiekvienam iš lietuvių, kurie šiandien yra Lietuvoje ir kitose valstybėse“, – vos kelios minutės po paskelbtų rezultatų įspūdžiais dalijosi naujasis pirmininkas.

Vilniaus arkivyskupas ir Ateitininkų federacijos dvasios tėvas Gintaras Grušas sako, kad dėl koronaviruso pandemijos perkėlus jubiliejinį  XVII Ateitininkų kongresą, neeilinis suvažiavimas užtikrino Ateitininkų federacijos veiklos tęstinumą. „Mūsų šūkis „Visa atnaujinti Kristuje“ yra taikomas mūsų visuomenei, kokia ji yra šiandien. Ir šiandiena atskleidžia daug iššūkių ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Todėl labai svarbu, kad mes vėl žvelgtume į dabartį, iškeltume pagal mūsų dabartinius klausimus, kaip tie principai mūsų šūky būtų realizuojami. Su nauju federacijos vadu, nauja valdyba ir nauja taryba galime pradėti atsiliepti į tuos iššūkius.“, –  sako G. Grušas.

Neeilinis suvažiavimas žymi ne tik jubiliejinius 110-uosius organizacijos metus, bet ir 30 metų nuo ateitininkų veiklos atkūrimo Lietuvoje. Ateitininkų metų šūkiu parinkti ateitininko kun. Arvydo Žygo žodžiai – „Ateikite kurti“. Tuo pačiu pavadinimu suvažiavimo metu surengta diskusija. „Aš manyčiau, kad visa bendra kūryba pirmiausia prasideda nuo asmeninės kūrybos. Tai, ko, aš manau, teisėtai gali tikėtis aplinkiniai iš ateitininkų, kad tai yra žmonės, kurie gerai pažįsta savo gyvenimo istoriją ir pagal tai pasirenka asmeninę misiją ir taip gali prisidėti prie bendros Lietuvos kūrimo“, – sako vienas iš diskusijos dalyvių poetas-vertėjas Tomas Taškauskas.

Ateitininkų federacijos neeilinio suvažiavimo metu buvo renkamas ne tik pirmininkas, bet ir kiti organizacijos valdymo organai.

Į AF tarybą išrinkti: Vidas Abraitis, Julija Braukylienė, Martynas Darškus, Justina Juodišiūtė ir Vygantas Malinauskas.

Į AF valdybą išrinkti: Eglė Labutytė, Renata Markevičienė,  kun. Nerijus Pipiras, Goda Kotryna Užpelkytė.

Į AF kontrolės komisiją išrinkti: Kęstutis Bagdžius, Vidas Čaikauskas, Tomas Urba.

Į AF Moksleivių ateitininkų sąjungos valdybą išrinkti: Jokūbas Apulskis, Andrius Gudauskas, Ignas Kucinas, Daumantas Kukulskis, Elena Nedzinskaitė, Emilija Petrusevičiūtė, Kamilė Ziberkaitė.

Į AF Studentų ateitininkų sąjungos valdybą išrinkti: Martynas Baltušis, Džiugilė Kersnauskaitė, Ignas Kriaučiūnas, Kotryna Trimakaitė, Miglė Viselgatė.

Į AF Sendraugių ateitininkų sąjungos valdybą išrinkti: Andrius Kurtinaitis, Agnė Markauskaitė, Jurgita Rakauskaitė, dr. Vaidotas Vaičaitis, Andrius Sakavičius,  Dovilė Vervečkienė.

Sveikiname visus naujai išrinktus Ateitininkų federacijos organų narius bei dėkojame visiems Neeilinio suvažiavimo dalyviams!

Eikime visa atnaujinti Kristuje ir kurti!

Ateitininkų metų nacionalinio biuro informacija

logo_transparent_baltame fone

Už paramą dėkojame
Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, Lietuvių katalikų religinei šalpai, Ateitininkų fondui

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.