Įvyko AF strateginis savaitgalis 2022 m.

2022-12-06

Share on Facebook0Share on Google+0

Strateginis savaitgalis 2022 m. vyko Liškiavoje, Liškiavos kultūros centre,  kuriame dalyvavo AF valdybų, tarybų, komitetų atstovai, aktyvas – viso 27 asmenys. Tai ypatingas savaitgalis, kuomet atstovai iš skirtingų organizacijos pozicijų, atsakomybių adventiniu laikotarpiu susitinka nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio pietų, peržiūrėti, vertinti strategijos įgyvendinimo procesą, diskutuoti, siekiant strategijos tobulumo ir realios atitikties su organizacijos esama situacija, poreikiais ir ateities lūkesčiais / vizija.

AF strateginis savaitgalis

Išvažiuojamojo posėdžio metu kiekviena sąjunga, kabinetas, komitetas, kraštas pristatė savo veiklą, kėlė jiems rūpimus klausimus, drauge ieškojome atsakymų, taip pat buvo įvertinti ir skirtingų darbo grupių, komitetų, pavienių organizacijos narių pasiūlymai strategijos projektui. Savaitgalio moderatorius Vytautas Girdzijauskas pastebėjo, kad keliami labai svarbūs ir skirtingi klausimai,  todėl svarbu atsirinkti prioritetinius klausimus, kurie bus aptarti savaitgalio metu, numatyti konkretūs veiksmai ir atsakomybės. Toliau vyko diskusija ne tik intelektualiniame lygmenyje, bet ir dvasiniame, ieškota atsakymų ir tuo pačiu pajautimo, kur link turime eiti, ką būtina neatidėliojant stiprinti organizacijoje, kad išlaikytumėme organizacijos veidą, puoselėtumėm principus ir kryptingai bei vieningai vestumėm organizaciją kartu su Kristumi. Savaitgalio programą praturtino ekskursija su gidu pro Liškiavos bažnyčią ir kultūros centre esantį muziejų.

AF sekretoriato informacija

Už paramą renginiui dėkojame Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, NVO fodui (valstybės biudžeto lėšos), Lietuvių katalikų religinei šalpai ir Ateitininkų fondui.

jra SADM logo_herbas_nespalvota LKRŠ Ateitininkų fondas

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.