Informacija apie AF Tarybos veiklą

2021-04-27

Share on Facebook0Share on Google+0
AF Facebook Postai (9)

2021 m. balandžio 16 d. vyko vienuoliktas Ateitininkų federacijos tarybos posėdis.

Susitikime nuotoliniu būdu dalyvavo 12 iš 13-os tarybos narių. Posėdžio protokolą rengė nuolat tarybai talkinanti savanorė moksleivė ateitininkė Žemyna Lukoševičiūtė.

Posėdžio pradžioje AF pirmininkas Vytis Turonis apžvelgė aktualiausius Ateitininkų federacijos reikalus - AF strategijos tikslinimą, būsimą atstovų konferenciją, naują ateitininkų komunikacijos platformą ir kitus klausimus. Posėdžio metu taip pat buvo patvirtintas tarybos deleguojamas asmuo į AF strategijos įgyvendinimo stebėsenos darbo grupę – juo sutiko būti praėjusios kadencijos AF tarybos pirmininkas, ateitininkas Martynas Pilkis. Valdybai paskyrus savąjį atstovą, jie tarpusavyje sutars dėl trečio šios darbo grupės nario.

Didžioji posėdžio dalis buvo skirta aptarti Ateitininkų federacijos įstatų paaiškinimo dėl Ateitininkų pozicijos išreiškimo projektui. Ateitininkų visuomeniškumo principas mus kviečia įsijungti į visuomeninį diskursą, tad poreikis tokį paaiškinimą parengti buvo ryškus ir anksčiau, tačiau praėjusių metų pabaigoje abiems AF valdymo organams pareiškus pozicijas aktualiais visuomenei klausimais, jis buvo dar labiau akcentuotas. Išaiškinimo projektą parengė AF tarybos pirmininkas Vygantas Malinauskas, jo teiginius plačiau išdiskutavęs su darbo grupe – Vyčiu Turoniu ir Justina Juodišiūte. Posėdžio metu tarybos nariai išsakė pastebėjimus, kokius aspektus šis išaiškinimas taip pat turėtų apsvarstyti ir atliepti. Jais papildžius projektą, jis bus svarstomas artimiausiame tarybos posėdyje.

Posėdžio pabaigoje AF tarybos pirmininkas taip pat pasidalino pagrindinėmis metinio pranešimo, kuris bus skaitomas AF atstovų konferencijos metu, tezėmis. Tarybos nariai turėjo galimybę į jas sureaguoti bei jas papildyti savo įžvalgomis ir pasiūlymais.

Kitas AT tarybos posėdis numatytas gegužės 10 d.

-AF Tarybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.