INFORMACIJA APIE AF TARYBOS VEIKLĄ

2020-12-11

Share on Facebook0Share on Google+0
AF Facebook Postai (9)

AF tarybos veiklos pranešimas

2020 m. gruodžio 11 d., antrą advento savaitę, vyko septintas ir (tikėtina) paskutinis šiais kalendoriniais metais Ateitininkų federacijos tarybos posėdis. Jame dalyvavo l.e.p. AF generalinė sekretorė Brigita Čiužaitė, AF dvasios vadas arkiv. Gintaras Grušas, AF pirmininkas Vytis Turonis, AF tarybos pirmininkas Vygantas Malinauskas, Justina Juodišiūtė, Martynas Darškus, Vidas Abraitis, Julija Braukylienė, Irena Grigalionytė-Mueller, Algirdas Lukoševičius, Darius Polikaitis, Daina Čyvienė ir Vytautas Sužiedėlis. Protokolą rengė ištikima AF tarybos savanorė moksleivė ateitininkė Žemyna Lukoševičiūtė.

Posėdžio pradžioje buvo patvirtintas Ateitininkų Federacijos tarybos darbo reglamentas. Jį parengė Vygantas Malinauskas. Reglamentas buvo tobulinamas pastaruosius keturis posėdžius. Parengtam dokumentui pritarta bendru sutarimu. Nuo šiol taryba veiks pagal aiškias darbo taisykles. Reglamentu galės naudotis ir kitos AF tarybos kadencijos.

Kitas posėdžio metu svarstytas klausimas - Ateitininkų federacijos tarybos pareiškimas / paaiškinimas dėl ateitininkų nuostatos vienalyčių partnerysčių įteisinimo atžvilgiu. Poreikis parengti šį pareiškimą atsirado lapkričio pradžioje po žiniasklaidoje atsiradusių klaidingų aiškinimų, jog Popiežius neva pritaria homoseksualų partnerysčių įteisinimui. Pirminį tarybos pareiškimo teksto variantą rengė AF tarybos pirmininkas V. Malinauskas. Tekstas buvo diskutuotas posėdžių metu. Pastarąsias tris savaites jį tobulino darbo grupė: V. Malinauskas, arkiv. G. Grušas, D. Polikaitis, J. Juknys ir J. Juodišiūtė. Dėl didžiosios dalies teksto posėdyje diskusijų nekilo. Likę svarstymai suderinti, tekstas papildytas ir rastas bendras variantas tarp dviejų skirtingų darbo grupės siūlymų vienai pareiškimo daliai. Paruoštas galutinis variantas patvirtintas bendru sutarimu. Artimiausiu metu, kai dokumentas bus suredaguotas, Ateitininkų federacijos tarybos pareiškimas / paaiškinimas dėl ateitininkų nuostatos vienalyčių partnerysčių įteisinimo atžvilgiu bus paviešintas ir prieinamas visai ateitininkijai ir kitiems besidomintiems.

Po posėdžio vyko Ateitininkų federacijos strateginio savaitgalio refleksija. Pasidžiaugta, kad renginyje dalyvavo didesnė tarybos narių dalis. Pirmininkui V. Turoniui pageidaujant dalyviai pasidalino savo atsiliepimais ir pasiūlymais.

Kitas posėdis planuojamas jau Kalėdų laiku, 2021 m. sausio 8 d.

AF tarybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.