INFORMACIJA APIE AF TARYBOS VEIKLĄ

2020-12-02

Share on Facebook0Share on Google+0
AF Facebook Postai (9)

2020 m. lapkričio 20 d., kuomet Aušros Vartų atlaiduose buvo meldžiamąsi už ligonius ir Bažnyčios karitatyvines tarnystes, įvyko šeštasis Ateitininkų federacijos tarybos posėdis. Susitikimas, kaip įprasta, buvo rengiamas nuotoliniu būdu, jame dalyvavo tarybos pirm. Vygantas Malinauskas, arkivysk. Gintras Grušas, federacijos pirm. Vytis Turonis, Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirm. Darius Polikaitis, Vytautas Sužiedelis, Irena Grigalionytė-Mueller, Algirdas Lukoševičius, Daina Čyvienė, Vidas Abraitis, Justina Juodišiūtė. Posėdžio metu tarybai jau antrą kartą talkino ir protokolą rengė savanorė moksleivė ateitininkė Žemyna Lukoševičiūtė.

Posėdžio pradžioje pasidžiaugta, kad tarybos narei Julijai ir jos vyrui Titui Braukyloms gimė dukrytė Elena. Meldžiame jų šeimai visų reikalingų malonių ir prašome Šv. Šeimos užtarimo.

Šio posėdžio metu baigtas AF tarybos darbo reglamento svarstymas, aptarus paskutinę jo dalį – tarybos metinio pranešimo rengimo tvarką. Kitame posėdyje bus tvirtinamas suredaguotas reglamentas, kuriuo vadovausis šios kadencijos taryba ir galės perimti kitų kadencijų tarybos.

Visą likusį posėdį taryba paskyrė rengiamam tarybos pranešimui, kuriuo siekiama sureaguoti į susidariusią sumaištį dėl Katalikų Bažnyčios pozicijos homoseksualių partnerysčių atžvilgiu, aptarti. Taryba sutarė dėl tokio pranešimo poreikio ir sudarė darbo grupę, kuri sekančiam tarybos posėdžiui pateiks atnaujintą tokio pranešimo projektą. Diskusijos metu išaiškėjo poreikis peržiūrėti ateitininkų įžodžio davimo tvarką, aptariant kandidatams keliamus reikalavimus. Nors šie aspektai nebus įtraukti į būsimą pranešimą, tačiau taryba mato pagrindo prie šio svarstymo, matant šį klausimą platesniame kontekste, sugrįžti ateityje.

Posėdį pabaigėme pakiliai – AF pirmininkas Vytis Turonis pasidalino organizacijos naujienomis, pakviesdamas aktyviai dalyvauti gruodžio 4-5 d. vyksiančiame AF Strateginiame savaitgalyje. Susitikimų laikai parinkti atsižvelgiant į užsienyje gyvenančių ateitininkų galimybes prisijungti, tad tikimąsi itin gausaus atstovavimo. Skyrėme laiko pasvarstyti ir kaip užbaigti šiuos, ypatingai mums svarbius, Ateitininkų metus – AF pirmininkas pažadėjo pakviesti visus kartu ir tai atšvęsti.

Kitas tarybos posėdis numatytas gruodžio 11 d.

 

AF Tarybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.