INFORMACIJA APIE AF TARYBOS VEIKLĄ

2020-10-26

Share on Facebook0Share on Google+0
AF Facebook Postai (9)

2020 m. spalio 23 d. nuotoliniu būdu vyko ketvirtas Ateitininkų federacijos tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi AF tarybos nariai iš Lietuvos, JAV ir Vakarų Europos.

Pirmas ir daugiausiai laiko pareikalavęs posėdžio klausimas - AF Tarybos darbo reglamento tvirtinimas. Buvo detaliai aptartas ir pakoreguotas Vyganto Malinausko paruoštas ir Justinos Juodišiūtės koreguotas AF Tarybos darbo reglamento projektas. Nutarta grąžinti į AF Tarybą nuolatinio sekretoriaus pareigas, kuris rūpintųsi Tarybos raštvedyba, balsavimų organizavimu, informacijos pateikimu. Dalis reglamento patvirtinta, likę tikslinimai ir tvirtinimas dėl laiko stokos atidėti kitam posėdžiui.

Taip pat posėdžio metu AF pirmininkas Vytis Turonis pristatė dabartinį AF Valdybos darbo modelį ir vykdomą veiklą, svarbius aptariamus klausimus, apžvelgė sekretoriato reikalus. V.Turonis taip pat pateikė keletą klausimų, dėl kurių Valdybai reikalingi Tarybos patarimai: dėl apdovanojimų asmenims, ypatingai nusipelnusiems Ateitininkijai, suteikimo, dėl narių sąrašų atnaujinimo, dėl papildomų rinkliavų skyrimo tvarkos, dėl suvažiavimo rengimo tiesioginiu arba netiesioginiu būdu. Laiko detaliai išdiskutuoti užduotus klausimus neliko, jie keliami į kitą posėdį.

Kitas AF Tarybos posėdis numatytas po 2 savaičių, lapkričio 6 d. 19 val. Jo metu bus pratęstas reglamento aptarimas ir tvirtinimas, svarstomi V. Turonio užduoti klausimai ir tvirtinamas AF Tarybos narių darbų pasiskirstymas.

AF Tarybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.