Įkurtas naujas AF vienetas Airijoje!

2022-02-21

Share on Facebook0Share on Google+0

Nuoširdžiai sveikiname visą ateitininkų bendruomenę su džiugia žinia, jog vasario 20 d.  įkurta nauja Airijos ateitininkų krašto vietovė. Steigiamojo suvažiavimo metu LR Ambasadoje Dubline dalyvavo Airijos ateitininkai, ambasadorius Marijus Gudynas, AF pirmininkas Vytis Turonis.

274527525_150993710687781_215435103055316447_nSteigiamojo suvažiavimo metu vietovės valdybos pirmininke išrinkta Rasa Visockienė ir krašto vietovės valdybos nariais Rita Kundrotaitė – Šilas, Darius Vosylius ir Egidijus Vaitkus.

 

Sveikinimo žodį siuntė ateitininkų dvasios vadas arkivysk. Gintaras Grušas, kuris džiaugiasi, kad ateitininkų bendruomenė Airijoje padės stiprins šeimos gyvenimą, tikėjimą ir puoselėti lietuvybę esant toli nuo tėvynės.

Airijos ambasadorius Marijus Gudynas džiaugdamasis įkurta ateitininkų vietove sako, kad jaunimo organizacijos, kurioms svarbi Lietuvos ateitis, padeda pritraukti jaunimą ir kurti ateities Lietuvą. Ambasadorius tikisi, kad Airijoje įkurti ateitininkai duos gražią pradžią ir kitoms organizacijoms kurtis ir prisidėti lietuvybės lopšio puoselėjimo.

Suvažiavimo metu išrinkta pirmoji Airijos krašto vietovės pirmininkė Rasa Visockienė džiugiai dalinosi, jog Airijoje bus rašomi pirmieji ateitininkijos istorijos puslapiai ir tikisi, jog mažais žingsneliais bus siekiama bendrų tikslų. Pirmininkė dalinasi, jog Airijoje lietuviai sudaro antrą tautinę daugumą[BČ1] , tad galimybės rasti žmones, jiems pristatyti savo vertybes bei pakviesti prisijungti prie veiklos yra didelės. Pirmininkė Rasa kviečia visus, kurie turi idėjų, galimybių ir noro drauge veikti, bendrauti ir kurti ryšius.

Steigiamojo suvažiavimo metu vyko šv. Mišių, kurių metu 8 Airijos ateitininkų krašto vietovės nariai davė sendraugio ateitininko įžodį.

Sveikiname naujai išrinktą pirmininkę, valdybos narius, įžodininkus bei visus Airijos ateitininkus ir meldžiame Dievo malonės suteikti kūrybiškumo ir entuziazmo visa atnaujinti Kristuje!

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.