Ieškome AF Generalinio sekretoriaus

2023-06-14

Share on Facebook0Share on Google+0
Generalinis sekretorius

SKELBIAMAS KONKURSAS ATEITININKŲ FEDERACIJOS (AF) GENERALINIO SEKRETORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI


 

Pareigybės aprašymas

Generalinis sekretorius yra vienasmenis AF valdymo organas, kuris organizuoja AF veiklą ir jos strategijos įgyvendinimą bei vadovauja Sekretoriatui. Jis turi užtikrinti sklandų organizacijos darbą, kūrybiškai jungdamas skirtingų AF sąjungų poreikius, iniciatyvas ir galimybes. Generalinis sekretorius, kartu su AF valdyba ir AF pirmininku, yra atsakingas už organizacijos strategijos įgyvendinimą, taip pat veiklos planavimą, stebėseną ir tobulinimą bei visų AF projektų įgyvendinimą. Sekretorius yra atskaitingas AF valdybai.

Funkcijos:

 • AF, kaip juridinio vieneto, veiklos stabilumo ir augimo galimybių užtikrinimas;
 • AF veiklų atitikimo galiojantiems LR teisės aktams užtikrinimas;
 • ilgalaikės AF strategijos įgyvendinimo priemonių plano projekto rengimas ir
 • patvirtinto plano įgyvendinimas;
 • AF valdybos sprendimų įgyvendinimas;
 • AF metinio biudžeto planavimas;
 • AF metinių ataskaitų rengimas ir pristatymas;
 • efektyvus AF turto ir lėšų administravimas;
 • projektinės veiklos vystymas ir sėkmingas projektų įgyvendinimas;
 • bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su AF priklausančiais juridiniais asmenimis;
 • atstovavimas organizacijai pasirašant įvairius finansinius, bendradarbiavimo ir kt. sandorius;
 • tarptautinis, tarpinstitucinis atstovavimas organizacijai, arba šių funkcijų delegavimas kitiems atsakingiems asmenims;
 • sąlygų sklandžiam AF pirmininko ir AF valdybos darbui užtikrinimas;
 • sklandaus sekretoriato darbuotojų ir savanorių darbo organizavimas;
 • susirinkimų organizavimas bei jų vedimas;
 • palankaus psichologinio mikroklimato Sekretoriate palaikymas;
 • darbų saugos organizavimas;
 • savalaikės ir tinkamos informacijos apie AF veiklą teikimas nariams ir valstybės institucijoms;
 • kitos juridinio asmens vadovui būdingos pareigos.

Ko mes ieškome?

Ieškome iniciatyvaus ir komunikabilaus asmens, kuris:

 • turi juridinių asmenų valdymo ir vadovavimo patirties;
 • savo gyvenimą grindžia katalikų tikėjimu;
 • išmano AF ir NVO veiklos specifiką bei turi darbo ir savanorystės NVO sektoriuje patirties;
 • geba savarankiškai planuoti ir organizuoti administracijos veiklą;
 • kūrybiškai ir drąsiai sprendžia konfliktines situacijas;
 • turi projektų administravimo bei valdymo patirties;
 • turi gerus finansų valdymo ir biudžeto planavimo įgūdžius;
 • žino viešųjų ryšių principus ir dokumentų rengimo taisykles;
 • moka anglų kalbą;
 • turi aukštąjį išsilavinimą.

Ką mes siūlome?

 • Tobulėjimo galimybes katalikiškomis vertybėmis besivadovaujančioje ir vienoje gausiausių jaunimo organizacijų Lietuvoje;
 • darbą su nuolat pasipildančia jaunų, entuziastingų darbuotojų bei savanorių komanda;
 • galimybę kurti ir įgyvendinti įvairius organizacijos projektus;
 • pilnai įrengtą darbo vietą Vilniuje arba Kaune;
 • mėnesinį 1100-1500 € atlyginimą (neto).

Dėl papildomos informacijos kandidatai į AF generalinio sekretoriaus pareigas gali kreiptis tel. +37069928557.

Kandidatų CV ir motyvacinių laiškų laukiame e-pašto adresu af@ateitis.lt iki 2023 m. liepos 1 d.


 

Ateitininkų federacijos valdyba

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.