Filosofiniai skaitymai su Viktoru Bachmetjevu

2020-11-30

Share on Facebook0Share on Google+0
Untitled design (10)

K V I E Č I A M E   Į
2020-ųjų Ateitininkų metų proga organizuojamus iškilių lietuvių mąstytojų tekstų skaitymus, kurių tiesioginė transliacija vyks gruodžio 3 d. 15.30 val. iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Valstybingumo erdvės.
Trečiojo susitikimo tekstas — ištrauka iš Juozo Giriniaus teksto „Žmogus be Dievo“.

„Dievas randamas ar nerandamas visų pirma pagal tai, ar jo liudijimas atskleidžiamas mumyse pačiuose ­­­− ar mūsų būtis randama jo liudijimu, ar ne.“ (Juozas Girinius)

P A S I R U O Š T I
diskusijai pasiruošti galite puslapio sas.ateitis.lt/ateitininkai-kviecia pagalba. Jame publikuojamas aptariamas tekstas (https://bit.ly/38Fxxug), komentarai ir kita aktuali informacija.

P R A N E Š Ė J A S
Dr. Viktoras Bachmetjevas, filosofas, visuomenininkas, leidėjas.
Diskusijos moderatorius - Laurynas Peluritis.

R E N G I N Į   O R G A N I Z U O J A
Ateitininkų federacija, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centru

Dėkojame renginio rėmėjams:
Vilniaus miesto savivaldybei, Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, privatiems rėmėjams

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.