Filosofiniai skaitymai su Daliumi Jonkumi | atnaujinta data

2020-09-09

Share on Facebook0Share on Google+0
filosofai

K V I E Č I A M E Į
2020-ųjų Ateitininkų metų proga organizuojamus iškilių lietuvių mąstytojų tekstų skaitymus, vyksiančius spalio d. 13 val. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Valstybingumo erdvėje.

Antrojo susitikimo tekstas — ištraukos iš Antano Maceinos tekstų „Kultūra“, „Kultūros filosofija“, „Kultūros tragizmas“.
„Religija <...> visu plotu yra statoma ant kultūros. Religija be kultūrinio savo pagrindo – be mokslo, be filosofijos, be meno, be visuomeninių formų iš viso yra neįmanoma. Jos egzistencija suponuoja kultūros egzistenciją. Žmogus gali būti religingas tik tada, kai jis yra kultūringas.“ (Antanas Maceina)

P A S I R U O Š T I
diskusijai pasiruošti galite puslapio sas.ateitis.lt/ateitininkai-kviecia pagalba. Jame publikuojamas aptariamas tekstas, komentarai ir kita aktuali informacija.

P R A N E Š Ė J A S
Profesorius Dalius Jonkus, filosofas, fenomenologas ir lietuvių mąstytojų tyrėjas.
Diskusijos moderatorius – Laurynas Peluritis.

REGISTRACIJA
Kviečiame registruotis į susitikimą, kurį bus galima stebėti per nuotolį arba gyvai.

R E N G I N Į O R G A N I Z U O J A
Ateitininkų federacija, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centru.

 

Maloniai kviečiame!

 

Ateitininkų metų nacionalinio biuro informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.