Emilijos kalba: švęsti 102-ą Lietuvos gimtadienį

2020-02-16

Share on Facebook0Share on Google+0
86810236_538821100062517_5932014653763747840_n

Mielieji,

esu moksleivė ateitininkė ir noriu visus čia esančius Kauno jaunimo vardu pasveikinti su 102-uoju Lietuvos gimtadieniu. Vasario 16-ąją Karo muziejaus sodelyje kartu su visais švenčiu turbūt nuo tada, kai išmokau vaikščioti, gimusi patriotų, tremtinių ir politinių kalinių šeimoje visada jaučiau ypač pakilią šios šventės nuotaiką. Įdomu tai, kad mano močiutė yra taip pat gimusi vasario 16-ą dieną. Namuose, kuriuose augau, ši diena visada būdavo ypatinga, ant namo plevėsuoja trispalvė, visur skamba dainos ir vazose sumerktos gėlės, nes šiandien gimė abidvi senelio mylimosios – močiutė Vytė ir Lietuva.

Kadangi esu jaunimo atstovė, noriu pacituoti vieną jauną lietuvį idealistą. „Mano gyvenimas yra degantis gyvenimas, kiek aš nedegu, tiek negyvenu“, – sakė jauniausias Lietuvos klasikas, poetas, ateitininkas Vytautas Mačernis. Kai prieš šimtą ir dvejus metus dvidešimt Lietuvos herojų pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, jų širdys degė labai karštai, degė meile tėvynei, meile savo žemei ir kalbai, meile Dievui, meile šeimai, deganti meilė įkvėpė jų širdis drąsa kovoti už tai, kas gera ir už tai, kas teisinga. Vėliau tokios pat meilės vedami Lietuvą gynė partizanai, mūsų bendraamžiai, studentai, visuomenininkai, nepabūgę ir gyvybės už tai, kas tikra ir gera, paaukoti.  Gali pasirodyti, kad šiandien mums, jauniems lietuviams, kovoti už ką nėra. Tevynė laisva ir nepriklausoma, šalies istorijoje ekonominė padėtis niekada nebuvo tokia gera, sugebame pritraukti investicijų, stebinti ir žavėti Europą bei visą pasaulį, tačiau už ką kovoti yra ir kovoti reikia. Vienas dalykas, vienijęs visus tuos, kurie kovojo už Lietuvos laisvę, yra tai, kad jie suvokė, kad jie patys yra Lietuva. Jie ir jų šeimos, jų tradicijos ir jų žemė yra ta Lietuva, už kurią jie kovoja. Šiandien ypač svarbu pasakyti: aš esu Lietuva. Mano šeima, mano kiemas, mano bendruomenė yra Lietuva. Truputį gąsdina tai, kad su suvokimu ateina ir atsakomybė. Jeigu aš esu Lietuva, tai pats ją ir kuriu, pats piešiu jos viziją, pats ją bandau ir įgyvendinti. Dėl to ir šiandien mes turime kovoti degančiomis širdimis už tai, kas mums brangu, svarbu ir miela. Kovoti už laimingą ir teisingą Lietuvą, eiti ir tapti savo srities specialistais, mokytis, studijuoti ir įkvėpti tai daryti kitus. Bet kova už Lietuvą yra prasminga tik tada, pasikartosiu, tik tada, kai „aš“ veda į „mes“. Po vieną mes esame niekas, o kartu ne tik tauta ir bendruomenė, bet ir šeima.

Mieli čia susirinkusieji, šiais metais seniausia Lietuvoje jaunimo organizacija – ateitininkų organizacija –  švenčia savo 110-ąjį gimtadienį, taigi Seimas šiuos metus paskelbė Ateitininkų metais ir ta proga norime jus pakviesti ateiti kurti Lietuvą.  Kaip rašė ateitininkų federacijos pirmininkas daktaras Arvydas Žygas, Ateikite kurti, o ne griauti. / Ateikite tarnauti, o ne valdyti. / Ateikite gauti, bet mokykitės duoti.

Ačiū jums, kad galime švęsti drauge, linkiu visiems gražiausių nuotaikų ir degančių troškimų, nes „ateitį regim tėvynės laimingą“!

Moksleivės ateitininkės Emilijos Petrusevičiūtės kalba, pasakyta Vasario 16-osios proga Kauno miesto šventėje.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728