Džiaugiamės įvykusiu sąskrydžiu

2018-07-09

Share on Facebook0Share on Google+0
2018 ridasdamkevicius.com-1F2__5581

Liepos 7-8 dienomis į Berčiūnus atvyko visų kartų ateitininkai iš įvairių kraštų švęsti Lietuvos šimtmetį, džiaugtis, kalbėti apie dabartį bei įkvėpti ateities.

Sąskrydyje dalyvavo 200 ateitininkų tarp jų nariai iš Australijos, Amerikos, Vokietijos, kurie galėjo dalintis savo patirtimi, diskutuoti įvairiais aktualiais klausimai, leidžiančiais geriau vieniems kitus pažinti ir pasisemti gerosios patirties bei suprasti, kuo gyvena ateitininkiai visame pasaulyje.

Sąskrydį papuošė gausus įžodininkų skaičius: 6 JAS, 2 MAS, 4 SAS ir 2 ASS kandidatai kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadėjo uoliai eiti ateitininko pareigas. Sveikiname!

Prieš sąskrydį paskelbtame „Įkvėpti ateities“ nominacijų konkurse ateitininkai turėjo galimybę balsuoti ir išrinkti žmones, kurie neskaičiuodami savo laiko prisideda prie organizacijos gyvavimo savo uoliu darbu, pavyzdžiu, dvasiniu bei ideologiniu vedimu. Didelis džiaugsmas, kad nominantų – žmonių, kurie yra pavyzdys kiekvienam ateitininkui, atsirado gausybė.

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus:

  • Ateitininkų šeima –  Dainos ir Sauliaus Čyvų šeima;
  • Darbštuolis – Reda Sopranaitė;
  • Idėja – Šv. Ignaco Lojolos moksleivių ateitininkų kuopos renginys „Padžiauk sofą“;
  • Frazė – Linas Braukyla  „Gilės prigimtis nėra gulėti ant žemės, o tapti ąžuolu.“;
  • Filosofas – Vygantas Malinauskas;
  • Dvasios vedlys – kun. Gabrielius Satkauskas;
  • Įkvėpėjas – Julija Ladigaitė;
  • Kuopos globėjas –  Viekšnių kun. J. Ilskio kuopos globėjas Paulius Auryla;
  • Moksleivis pavyzdys – Motiejus Krutulis;
  • Moksleivių ugdytojas – Vilhelmina Raubaitė Mikelionienė.

 

Taip pat sveikiname rašinių ir piešinių konkurso „Įkvėpti ateities“ nugalėtoją, Varnių Motiejaus Valančiaus ateitininkų kuopos narę Eglę Šimkevičiūtę.

Dėkojame renginio organizatoriams, rėmėjams ir visiems savanoriams, kurie prisidėjo prie šios šventės.

Melskimės, kad Šventoji Dvasia  įkvėptų mus visa atnaujinti Kristuje!

AF Valdybos informacija

Už paramą renginiui dėkojame Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, Ateitininkui fondui, Lietuvių katalikų religinei šalpa, Ateitininkų šalpos fondui.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.