Berčiūnuose vyko vadovų kursai

2023-07-07

Share on Facebook0Share on Google+0

Berčiūnų ateitininkų stovykloje birželio 27 – liepos 2 dienomis vyko kursai, skirti stovyklų, akademijų bei savaitgalių vadovavimo kompetencijoms kelti.

3

Šių kursų dalyviams buvo išduoti pedagoginių-psichologinių žinių kursų išklausymo pažymėjimai, kurie yra būtini norint tapti vadovu Ateitininkų federacijos vykstančiuose renginiuose.

4

Dalyviai nagrinėjo psichologiniai iššūkių vadovo darbe problemas, aiškinosi, ką reiškia būti vadovas – lyderiu ir ugdė komandinio darbo įgūdžius.

1

Už paramą dėkojame Lietuvių katalikų religinei šalpai ir Jaunimo reikalų agentūrai prie SADM.

JRA vinasuojama ateitininkų projektinė veikla NVO fondas

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.