Berčiūnų ateitininkų stovyklos 30-tasis gimtadienis

2022-07-11

Share on Facebook0Share on Google+0
Kvietimas į Berčiūnų ateitininkų stovyklos 30-ąjį gimtadienį.

Berčiūnų ateitininkų stovyklos 30-tasis gimtadienis

g y v u o t i

Ateitininkai jau tris dešimtmečius stovyklauja Panevėžio krašte esančioje Berčiūnų stovyklavietėje. Džiugu, kad ši stovykla gyvuoja ir kiekvienais metais kviečia vasaromis džiaugtis virš 300 vaikų bei daugiau nei pusšimtį vadovų. Berčiūnų ateitininkų stovykla buria didelę bendruomenę, kurios dalimi esame kiekvienas nors kartą buvęs Berčiūnuose. Todėl kviečiame stovyklautojų tėvelius, buvusius bei esamus stovyklų vadovus susiburti bei su džiugesiu paminėti stovyklos gyvavimo 30-metį.

š v ę s t i

Liepos 15 d. I stovyklos pamainos šventinis atidarymas
Iki 12 val. stovyklautojų registracija
12.00 val. Kūrybinės dirbtuvės su stovyklautojų tėveliais bei svečiais. Piknikas (kviečiame atsivežti vaišių ant bendro stalo), maudynės Sanžilėje.
15.30 val. Stovyklos šventinis atidarymas
17.00 val. Šv. Mišios

Liepos 30 d. Berčiūnų ateitininkų stovyklos 30-metis
14.00 val. Šventės pradžia
18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Vakarienė
20.00 val. Berčiūnų ateitininkų stovyklos 30-mečio vakaronė

Rugpjūčio 5 d. II stovyklos pamainos šventinis atidarymas
Iki 12 val. stovyklautojų registracija
12.00 val. Kūrybinės dirbtuvės su stovyklautojų tėveliais bei svečiais. Piknikas (kviečiame atsivežti vaišių ant bendro stalo), maudynės Sanžilėje.
15.30 val. Stovyklos šventinis atidarymas
17.00 val. Šv. Mišios

Kviečiame visus REGISTRUOTIS.

Taip pat kviečiame dalyvauti ir Ateitininkų sendraugių stovykloje „KompASaS“, kuri vyks liepos 28–31 d. Berčiūnų ateitininkų stovyklavietėje.

 

Berčiūnų 30-mečio organizacinio komiteto informacija

 

 

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.